Senior-kvinne-CB6764613
Senior-kvinne-CB6764613

40 000 flere alderspensjonister

Ved utgangen av første kvartal 2014 var det 810 000 alderspensjonister. Det er drøyt 40 000 flere enn for ett år siden. Omtrent 74 000 av alderspensjonistene er i aldersgruppen 62–66 år, og utgjør nå en fjerdedel av befolkningen i denne aldersgruppen.

Publisert

(Ill.foto: Colourbox)

Selv om antall nye alderspensjonister har gått svakt ned så langt i år sammenlignet med samme periode i fjor, er veksten i antall alderspensjonister fortsatt betydelig.

– Det skyldes både de store fødselskullene i etterkrigstiden, og at det fortsatt er mange som tar ut alderspensjon allerede fra 62 år, sier seksjonssjef Ole Christian Lien i NAV.

Av de nye alderspensjonistene i første kvartal 2014, var det 4 av 10 som startet uttaket før 67 år og mer enn 2 av 10 allerede fra 62 år.

Sterk økning i sysselsettingen

Pensjonsreformen har gjort det mer lønnsomt å fortsette i arbeid etter 62 år og har gitt muligheten til fritt å kombinere jobb og pensjon uten at pensjonen blir redusert.

64 prosent av alderspensjonistene i alderen 62–66 år kombinerte alderspensjonen med arbeid i desember 2013. Flertallet av disse mottok full pensjon og var samtidig i fullt arbeid.

Reformen har så langt også ført til en markant økning i andelen av befolkningen som er registrert i arbeid i aldersgruppen 62–66 år.

Mens 39 prosent i denne aldersgruppen var i jobb ved utgangen av 2010, hadde andelen økt til 44 prosent ved utgangen av 2013. Det har gitt mer enn 14 000 flere i arbeid i denne aldersgruppen.

– Det er flere trender som har bidratt til denne økningen, slik som bedre helse og økt utdanningsnivå. Likevel tror vi, slik også tidligere analyser viser, at størstedelen av økningen kan forklares av de nye pensjonsreglene, legger Lien til.

(NAV)