joakim lystad nav lite
joakim lystad nav lite

198 personer er anmeldt for svindel av dagpenger

NAV har anmeldt 427 personer for å ha svindlet til seg 95 millioner kroner hittil i år.

Publisert

- Velferdssystemet er basert på tillit. De aller fleste er ærlige, men for å beskytte våre gode ordninger er det viktig at vi i størst mulig grad avdekker svindel, sier arbeids- og velferdsdirektør Joakim Lystad i en melding. (Foto: Karine H. Henriksen)

Svindel av arbeidsavklaringspenger og dagpenger topper statistikken med til sammen 329 anmeldte personer. 131 personer er anmeldt for svindel av arbeidsavklaringspenger (AAP) for 37 millioner kroner. Det er en økning på 26 millioner fra samme tid i fjor. 198 personer er anmeldt for svindel av dagpenger for til sammen 31 millioner kroner.

Jobber mer enn de opplyser til NAV

De fleste personene er anmeldt for å ha oppgitt langt færre arbeidstimer på meldekortet enn de faktisk har jobbet. Dette avdekkes gjennom målrettede kontroller mot opplysninger i Skatteetatens registre. En av de største sakene gjelder svindel av arbeidsavklaringspenger for 790 000 kroner der personen i møter med NAV har unnlatt å opplyse om at han er i arbeid.

- De som svindler til seg penger på denne måten bør merke seg at vi har gode metoder for å avsløre dem. Vi erfarer også at domstolene ser alvorlig på denne typen saker, sier Lystad.

I fjor ble om lag halvparten av sakene som gikk for retten straffet med fengsel. Bare i tre prosent av sakene ble tiltalte frifunnet.

Samarbeid med andre etater

15 prosent av det anmeldte beløpet gjelder svart arbeid. Hovedtyngden av disse anmeldelsene er tilknyttet det NAV vurderer som risikobransjer med tanke på arbeidsmarkedskriminalitet, som for eksempel transport- og bygg- og anleggsbransjen.

- Svart arbeid i kombinasjon med stønad fra NAV er dobbelsvindel, ved at man unnlater å betale skatt og mottar penger man ikke har rett på. For å bekjempe denne typen arbeidsmarkedskriminalitet vil samarbeid med andre etater bli stadig viktigere, sier Lystad.