hjemme glad hjemmekontor planlegge
hjemme glad hjemmekontor planlegge

Kun 17 prosent jobber mest effektivt hjemmefra

Tre av fire norske arbeidstakere jobber mest effektivt på arbeidsplassen, og andelen har økt de siste to årene. Kun 17,5 prosent av de spurte jobber mest effektivt hjemme og bare 5 prosent er mest effektive på reise.

Publisert

(Ill.foto: Colourbox)

Det viser resultatene fra en fersk landsrepresentativ undersøkelse blant arbeidstakere gjennomført av InFact for bemanningsselskapet Centric (tidligere Xtra personell).

Mest effektiv på jobb

Undersøkelsen viser at hele 72 prosent mener de jobber mest effektive på arbeidsplassen. Dette er en økning på 5 prosent fra tilsvarende undersøkelse gjennomført i 2012. Det er bemerkelsesverdig små forskjeller mellom kvinner og menn og mellom ulike aldersgrupper.

- Selv om de fleste svarer at de jobber mest effektivt på arbeidsplassen betyr ikke dette at arbeidsgivere bør stramme inn praksisen med hjemmekontorløsninger. Vi har gjennomført flere tilsvarende undersøkelser tidligere som viser at arbeidstakere blant annet er villig til å jobbe mer, dersom arbeidsgiver tilrettelegger for fleksible arbeidstidsordninger. Flere arbeidstimer kan dermed kompensere for noe lavere effektivitet når man jobber hjemmefra, sier administrerende direktør Per Christian Johansen i Centric.

17 prosent av de spurte svarer at de jobber mest effektivt på hjemmekontor. Dette er en nedgang på 4 prosent fra tilsvarende undersøkelse gjennomført i 2012. Høyest andel blant de som hevder de jobber mest effektivt hjemme finner man innenfor bransjene transport og logistikk (33,3 prosent), helse (33,3 prosent) og IT (27,3 prosent).

- Enkelte bransjer vil naturligvis ha større forutsetninger for å tilby hjemmekontorordninger enn andre. Innenfor IT-bransjen har man gjerne både verktøyene og teknologien som gjør overgangen fra arbeidsplassen til hjemmekontoret relativt sømløs, sier Johansen.

Ledere mest effektive hjemme

Det er blant mellomledere eller andre type leder vi finner flest som jobber mest effektivt hjemme (21,4 prosent), fulgt av toppledere (15,1 prosent) og medarbeidere (13,6 prosent).

- Mellomlederne slites ofte mellom planlagte oppgaver og problemstillinger som dukker opp ad-hoc som følge av personalansvar. Det kan nok forklare hvorfor såpass mange av dem mener de er mest effektive på hjemmekontoret sammenlignet med andre, sier Johansen.

Den landsrepresentative undersøkelsen ble gjennomført 13.-14. februar og 1006 yrkesaktive personer ble spurt over telefon.

(Pressemelding)