colourbox_håndhilse
colourbox_håndhilse

Høye forventninger til bemanningsbyråene

Bedrifter i Norge har fortsatt veldig høye forventninger til bemanningsbyråene, og gapet mellom hva som forventes og det som bemanningsselskapene leverer oppleves som stort.

Publisert

Ikke alle er like fornøyde med personellet som bemanningsbyrået skaffer.(Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)

Det viser den årlige kundetilfredshetsstudien av bemanningsbransjen, som EPSI la frem resultatene av i dag.

For 4. året på rad har EPSI gjennomført en studie av norske bedrifters tilfredshet med bemanningsbyråene. Det er ingen store endinger sammenlignet med i fjor, men tilfredsheten i Norge er nå vesentlig lavere enn i Sverige, Skriver EPSI i en pressemelding.

For høye forventninger

Årets måling bekrefter fjorårets resultater om at gapet mellom hva kundene forventer og hva de faktisk får er for stort. En konsekvens av dette er en relativt høy andel av klager, melder EPSI.

– Analysen viser at hver tredje bedrift har klaget til sitt bemanningsbyrå i løpet av det siste året, og at majoriteten av klagene gjelder kompetansen til personellet, sier Daglig Leder Fredrik Høst i EPSI Norge.

– Et viktig tiltak for å styrke kundetilfredsheten for bransjen er å bli dyktigere på å balansere de forventninger som skapes opp mot det som kan leveres, sier han.

Mer fornøyd med rekrutteringstjenestene

Analysen viser videre at tilfredsheten med rekrutteringstjenester har styrket seg sammenlignet med i fjor, mens tilfredsheten med personalutleie har falt noe tilbake.

– Bryter man resultatene ned på fagområde så er det mye som tyder på at bedrifter er mest tilfreds med personalutleie innen fagområder som økonomi, regnskap og lønn. Fagområdene renhold, helse og omsorg samt bygg og anlegg kommer dårligere ut, fortsetter Høst.

På spørsmål om bruk av bemanningstjenester det neste året, svarte 14 prosent at de planlegger økt bruk, mens de øvrige svarte uendret eller lavere bruk av bemanningstjenester.