fest-YAY
fest-YAY

Fester gjør oss ikke mer engasjert på jobben

Ønsker du å få medarbeiderne dine mer engasjerte? Sosiale tiltak som fester og kollegiale arrangementer er ikke løsningen.

Publisert

Illustrasjonsfoto: yayimages.com

Det som i størst grad påvirker engasjementet på arbeidsplassen, er ledernes redelighet og evne til å gi medarbeideren tillit. Det viser en omfattende amerikansk studie blant medarbeidere og ledere i bedrifter med mellom 50 og 1000 ansatte, gjennomført av MSWARS Research for Dale Carnegie, et selskap spesialisert i ledelse og prestasjonsforbedringer.

- Gjelder også i Norge

Respondentene ble bedt om å rangere en rekke emosjonelle og funksjonelle forhold som i størst grad påvirker deres engasjement positivt på jobben. Overordnet viser resultatene at god lederkommunikasjon, ærlighet og det å bli verdsatt, er viktige drivere for medarbeiderengasjement. Samtidig er dette alle faktorer som ledelsen er relativt svake på å levere til sine medarbeidere.

– Selv om denne studien er amerikansk, erfarer vi at funnene stemmer godt overens med det vi opplever i Norge, sier daglig leder Ellen Kristine Breiby i Dale Carnegie Training Norge i en pressemelding.

– Mange tror det er det sosiale som skaper engasjement, mens det er i realiteten er kommunikasjon og lederskapet i seg selv. Derfor er det viktig at virksomheter etablerer en felles plattform for lederskap og kommunikasjon for å kunne tette dette gapet, sier hun, og påpeker at det i mange virksomheter foreligger et betydelig gap mellom sentrale faktorer som skaper medarbeiderengasjement, og ledelsens evne til å levere på disse områdene.

Fest, frynsegoder og trening ikke så viktig

Undersøkelsen viser at arbeidsgivers evne til å vise tillit til de oppgavene som medarbeideren utfører, er den viktigste emosjonelle faktoren som skaper engasjement på jobben (56 prosent har svart dette). Dernest følger muligheten til å gjøre en jobb med begrenset tilsyn (51 prosent). Over 50 prosent av de spurte mener også ledelsen er gode til å levere på disse områdene.

Den videre rangeringen av faktorer som skaper jobbengasjement er at bedriften verdsetter sine medarbeidere (51 prosent), god balanse mellom jobb og fritid (49 prosent) og sikker arbeidsplass (46 prosent), høyere lønnsvekst enn veksten i levekostnadene (46 prosent), hjelp og støtte når man trenger dette (45 prosent), og god og effektiv internkommunikasjon (41 prosent). Disse forholdene vurderes som langt viktigere enn fleksible arbeidstidsordninger (35 prosent), utviklingsprogrammer (27 prosent) og frynsegoder som tilgang til treningsfasiliteter eller bil på jobben (11 prosent).

Sosiale tilstelninger på jobben rangeres langt nede på listen (19 prosent).

Menn vil ha utfordringer, kvinner tillit og trygghet

Hvilke emosjonelle faktorer som i størst grad påvirker medarbeiderengasjement varierer imidlertid mellom kvinner og menn. For menn rangeres betydningen av å utføre oppgaver med begrenset oversikt, høyest. I den videre rangeringen følger god balanse mellom jobb og fritid. For kvinner rangeres tillit til de oppgavene som utføres, høyest. I den videre rangeringen følger trygghet på arbeidsplassen.

Den kvalitative og kvantitative studien ble gjennomført blant 150 ledere og 150 medarbeidere.

(pressemelding)