figurer
figurer

7 nye år med differensiert arbeidsgiveravgift

Fra 1. juli utvider Regjeringen dagens ordning med differensiert arbeidsgiveravgift med 31 nye kommuner.

Publisert

Med den nye ordningen kan bedrifter i 233 kommuner få nedsatt arbeidsgiveravgift. Illustrasjonsfoto: yayimages.com

Dette er bestemt etter at ESA nå har godkjent den nye ordningen for differensiert arbeidsgiveravgift, melder Regjeringen på sine nettsider.

- Differensiert arbeidsgiveravgift er et viktig virkemiddel for å sikre sysselsetting i distriktene og den gledelig nyheten er at 31 nye kommuner nå kommer inn i ordningen fra 1. juli. Jeg er godt fornøyd med at vi gjennom prosessen om nytt regelverk for regionalstøtte, fikk aksept for at sektorunntakene blir mindre omfattende enn først antatt, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Med den nye ordningen kan bedrifter i 233 kommuner få nedsatt arbeidsgiveravgift. På dette kartet er alle sonene vist, og du kan finne sonen din kommune tilhører.

- Differensiert arbeidsgiveravgift er en ubyråkratisk og treffsikker ordning. Med denne beslutningen har vi bidratt til å trygge fortsatt gode rammevilkår for næringslivet i distriktene, sier finansminister Siv Jensen.

- Regjeringen var uenig i EUs beslutning om at enkelte sektorer må ut av ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift og har derfor foreslått at vi tilbakefører hele avgiftsøkningen som kommer fra dette, sier Sanner.

Les mer på regjeringen.no

"