colourbox_samtale
colourbox_samtale

Nye regler for oppfølging av sykmeldte

Fra 1. juli 2014 er regelverket endret for å gjøre sykefraværsoppfølgingen enklere og mer målrettet.

Publisert

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Arbeidsgivers rapporteringsplikt til NAV ved 9 uker er avviklet, og NAV skal ikke lenger sanksjonere arbeidsgivere og sykmeldere. Ordningene med oppfølgingsplaner og dialogmøter er videreført, men oppfølgingen skal i større grad tilpasses behovet i hvert enkelt tilfelle.

Les mer om endringene:

NAVs sider om oppfølging av sykmeldte

Brosjyre: Oppfølging av sykmeldte (pdf, Arbeidstilsynet)

Sjekkliste for dialogmøte (pdf, Arbeidstilsynet)

For å gjøre oppfølgingsarbeidet lettere, har desuten NAV laget en sykefraværsapp for arbeidsgivere.

(nav.no / arbeidstilsynet.no)

"