klubbe
klubbe

Høring om endringer i arbeids­miljø­loven

Arbeids- og sosial­departementet har sendt ut på høring et forslag om endringer i arbeids­miljø­loven.

Publisert

Regjeringen ønsker å myke opp noen deler og stramme inn andre deler av arbeids­miljø­lov­giv­ningen. (Ill.foto: Colourbox.)

ASD foreslår en endring av de følgende regler i arbeidsmiljøloven:

  • Midlertidig ansettelse
  • Utleie av arbeidstaker fra bemannings­foretak
  • Kollektiv søksmålsrett
  • Arbeidstid
  • Aldersgrenser
  • Straffebestemmelser

Forslagene er en oppfølging av Sundvolden-erklæringen av 7. oktober 2013, den politiske platt­formen for regjeringen. Hørings­fristen er 25. september 2014.

Kilde: Høring om endringer i arbeidsmiljøloven

"