Sykepleier
Sykepleier

5000 personer i deltidsstilling får rett til offentlig tjenestepensjon

Arbeids- og sosialdepartementet foreslår å redusere minstegrensene for rett til medlemskap i Statens pensjonskasse. Endringene omfatter også pensjonsordningene for sykepleiere og for apotekvirksomhet.

Publisert

(Ill.foto: Colourbox)

Forslaget, som er sendt på høring 9.juli, innebærer at minstegrensene for rett til medlemskap i Statens pensjonskasse, pensjonsordningen for sykepleiere og pensjonsordningen for apotekvirksomhet settes til 20 prosent av full stilling. I Statens pensjonskasse er grensen i dag 37,33 prosent.

- 5000 flere deltidsansatte vil med dette forslaget bli omfattet av regelverket for offentlig tjenestepensjon. Forslaget innebærer også at vi reduserer forskjellene mellom offentlig og privat tjenestepensjonsordning. Vi får nå en felles minstegrense, sier arbeids- og sosialminister Robert Eriksson.

Eriksson påpeker at han som stortingsrepresentant allerede i 2006 tok opp dette spørsmålet i Stortingets spørretime.

- Nå tetter vi dette pensjonshullet, og gir bedre pensjonsrettigheter til denne gruppen. Flere kvinner enn menn jobber deltid, og endringene vil derfor spesielt være til fordel for mange kvinner som arbeider i små deltidsstillinger, påpeker statsråden.

Høringsfristen for lovforslaget er 9. oktober 2014.