Lærer-undervisning
Lærer-undervisning

Vil gi bedre lønn til gode lærere

NHO vil gi bedre lønn og flere karrieremuligheter til gode lærere. I dag får verken god eller dårlig undervisningskvalitet målbare konsekvenser.

Publisert

(Ill.foto: Colourbox)

- Det er en manglende konsekvenskultur i norsk skole som ikke belønner de gode resultatene samfunnet ønsker og trenger, sier NHOs administrerende direktør Kristin Skogen Lund.

- Når vi vet hvor viktig gode lærere er for god læring, kan vi da tillate oss at skolen kan være en av et fåtall samfunnssektorer hvor man ikke belønner dem som gjør en god jobb?

NHO-sjefen tror det er mulig, som ellers i arbeidslivet, å etablere klare kriterier for hvordan dette skal foregå.

- NHO mener at bedre lønn og karrieremuligheter for gode lærere er et viktig og riktig virkemiddel for å øke læringskvaliteten gjennom å synliggjøre verdien av den. I tillegg mener vi det er et sentralt virkemiddel for å gjøre en lærerkarriere mer attraktiv og dermed trekke flere gode søkere til studiet enn i dag.

Ifølge TALIS, OECDs internasjonale studie av undervisning og læring (publisert i 2009), opplever norske ungdomsskolelærere mindre konsekvenser av kvaliteten på arbeidet sitt enn lærere i andre land.

- Dette er tydelige indikatorer på at innsats og gode resultater ikke settes pris på, sier Skogen Lund.

(NHO)