svart-arbeid.jpg
svart-arbeid.jpg

Stadig flere blir tatt for trygdesvindel

NAV har anmeldt 1 318 personer for å ha svindlet til seg 238 millioner kroner i 2013. Det er det høyeste beløpet NAV har anmeldt for noensinne, og en økning på 28 millioner fra 2012.

Publisert

(Ill.foto: Colourbox)

NAV avdekket nærmere 60 prosent av sakene ved å samkjøre informasjon fra egne registre og fra andre offentlige etater. Stortinget vedtok i 2013 en ny lov som gir NAV ytterligere muligheter til å samkjøre slike registre.- Det er positivt at vi får virkemidler til å gjøre mer effektive og målrettede kontroller. Vi kan dermed innrette kontrollarbeidet enda mer presist og prioritere de alvorligste sakene til politiet, sier arbeids- og velferdsdirektør, Joakim Lystad i en pressemelding.

Jukser med meldekort

Flest personer er anmeldt for svindel av dagpenger. NAV har anmeldt 789 personer for svindel av 104 millioner kroner. For å få utbetalt denne stønaden, skal mottakerne sende meldekort til NAV hver 14. dag, hvor de rapporterer hvor mange timer de har arbeidet. Storparten av dem som er anmeldt har jobbet mer enn de har oppgitt på meldekortene. Det samme gjelder de 219 personene som er anmeldt for svindel av arbeidsavklaringspenger (AAP) for til sammen 47 millioner kroner.

- De aller fleste er ærlige. Kontrollarbeidet er likevel viktig for å avdekke dem som svindler felleskapet og bevare tilliten til de gode velferdsordningene våre, sier Lystad.

Svart arbeid

NAV har anmeldt 75 personer for å ha svindlet til seg 38 millioner kroner gjennom å ha jobbet svart samtidig som de har mottatt stønad fra NAV. Den største anmeldelsen dreier seg om en person som er mistenkt for å ha hatt svart inntekt samtidig som han har mottatt sykepenger, rehabiliteringspenger, attføringspenger og uførepensjon.

- Svart arbeid i kombinasjon med trygd er dobbeltsvindel. For det første mottar man ytelser man ikke har krav på, og for det andre jobber man uten å betale skatt. Det er alvorlig, sier Lystad.

Gjennomsnittsbeløpet i disse sakene er på over 500 000 kroner og hele ti av anmeldelsene gjelder svindel for over en million kroner. Trygdesvindel i kombinasjon med svart arbeid avdekkes ofte via samarbeid med andre offentlige etater.

(NAV)