Innvandrer-og-leder.jpg
Innvandrer-og-leder.jpg

Må jobbe mer for å lykkes ute

Mange av bedriftene som prøver seg i utlandet har ikke forberedt seg godt nok, ifølge handelseksperter. Kulturforskjellene er større enn mange tror.

Publisert

(Ill.foto: Colourbox)

– For å lykkes i utlandet trengs et unikt produkt, gode kontakter og kunnskap om landet man kommer til. Vårt inntrykk er at mange bedrifter med fordel kunne gjort mer hjemmelekser når det gjelder lokal markedskunnskap, sier Lars-Kåre Legernes, administrerende direktør i Oslo Handelskammer (OHK).

Han mener det kan være en farlig felle å overse viktige særtrekk ved de markedene man vil inn på, og å ta for lett på forskjeller i kultur, holdninger og drivkrefter i den kundegruppen man vil nå ut til.

– Samtidig trenger vi å justere selvbildet vårt. Sannheten er at svært få utlendinger vet noe særlig om Norge. Du skal ikke reise langt før kjennskapen til oss er begrenset til laks, midnattssol og Nobels fredspris.

I USA, Afrika og mange land i Asia mener Legernes at kunnskapen om Norge er minimal.

– Det er et tankekors, for mange av vekstmarkedene som er attraktive for norske bedrifter befinner seg langt vekk. Interessen for å gjøre business i Afrika er for eksempel sterkt økende. Land som Nigeria, Tanzania og Angola er spennende. For å lykkes slike steder må man forberede seg ekstremt godt.

Mange vil lære

Mange bedrifter har allerede fått øynene opp for disse utfordringene.

– Mer enn 1000 mennesker har deltatt på arrangementene våre i år. Deltakerne er representanter for norske og utenlandske virksomheter, ambassadefolk, studenter og organisasjoner. Nettverkseffekten er betydelig, sier Benedicte Meydel, kommunikasjonsansvarlig i OHK.

Mange av arrangementene er engelskspråklige. Det gir en ekstra læreeffekt og er en god test på hvor klar man er for å jobbe med utlendinger, mener Meydel.

– Vi er den internasjonale møteplassen i Oslo. Det er lett å komme i kontakt på tvers av roller og posisjoner. Samtidig er vi jo en del av verdens største forretningsnettverk, World Chamber Federation, som er en døråpner til de fleste land i verden.

På programmet for 2014 står en rekke bedriftsarrangementer, nettverksmøter og kurs i blant annet multikulturell ledelse og forretningsetikk. Det blir også flere spissede møter for bedrifter som er interessert i å starte business i bestemte land.

Kulturforståelse

Ole I. Iversen. (Foto: Karine H. Henriksen)

Behovet for denne typen praktisk og faglig påfyll er stort, tror Ole I. Iversen, førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI og partner i konsulentselskapet Assessit.

Han har bred erfaring i lederutvelgelse og ledervurderinger, og ser at en internasjonal tilnærming blir mer og mer etterspurt.

– Globalisering og samarbeid på tvers av landegrenser stiller nye krav til ledelse. Mange norske ledere er fagfolk uten spesialutdanning i å lede. De vil ofte trenge opplæring og trening for å lykkes i internasjonale omgivelser, sier Iversen.

Han mener kulturforståelse, åpen nysgjerrighet, evnen til å håndtere ulikhet og høy etisk standard er sentrale kriterier for å lykkes ute.

– Samtidig er det viktig at virksomheter som vil ha norske ledere med på satsing utenlands utvider perspektivet sitt til å omfatte lederens familie. Mange kommer raskere tilbake enn planlagt fordi familien ikke trives. Da får bedriften lite igjen for en kostbar satsing, sier Ole I. Iversen.

(NW)