ingrid finboe svendsen arbeidstilsynet
ingrid finboe svendsen arbeidstilsynet

Dystre tall for dødsulykker på jobb

Det er registrert 48 arbeidsskadedødsfall i landbasert arbeidsliv i 2013. Tallene for hele 2012 var 37. - Dette er dystre tall fordi vi ser en økning. Arbeidsulykker kan og skal forebygges. Folk skal ikke dø på jobb, sier direktør Ingrid Finboe Svendsen i Arbeidstilsynet.

Publisert

Ingrid Finboe Svendsen i Arbeidstilsynet (Foto: Karine H. Henriksen)

Lik foregående år var det i 2013 også ulykker hvor flere personer omkom i en hendelse, melder Arbeidstilsynet. Fem av arbeidsskadedødsfallene er registrert i forbindelse med terrorhandlingene ved Statoils gassanlegg i In Amenas i Algerie.

To av arbeidsskadedødsfallene skjedde i forbindelse med at en bro under støping i Trondheim kollapset den 8. mai. Den ene omkomne arbeidet på anlegget og den andre kom kjørende i bil og ble klemt under brua.

Dystre tall Etter en periode på 2000-tallet med nedgang i antall arbeidsskadedødsfall ser vi nå en økning de tre siste årene. – Det ser ikke ut som om vi kan snakke om en nedgang eller utflating i antall arbeidsskadedødsfall i norsk arbeidsliv lenger. Arbeidstilsynet vil følge utviklingen nøye, sier Finboe Svendsen.

Forebygge- Å ha god oversikt over hva som kan utgjøre en risiko på arbeidsplassen er viktig for å forebygge ulykker. For å iverksette gode tiltak og redusere risikoen, er det helt nødvendig å ha god kjennskap til hvilke farer som faktisk finnes. Derfor må alle arbeidsgivere gjøre en risikovurdering, sier Finboe Svendsen.

Færre utenlandske De fleste av arbeidsskadedødsfallene skjedde i næringene bygg og anlegg, primærnæringene, bergverk og transport. Fire av de 48 som døde på jobb i 2013 var utenlandske statsborgere og det er en nedgang fra de foregående årene mot ni 2012 og ti i 2011. Av de fire utenlandske arbeidstakerne som omkom på jobb i 2013 var fra to fra Polen, en fra Burma og en fra Ukraina. De var ansatt i næringene bygg og anlegg, bergverksdrift og utvinning, omsetning og drift av fast eiendom og i tjenesteyting.

Går bak talleneI løpet av våren kommer Arbeidstilsynet med en egen rapport med mer detaljert beskrivelse og analyse av ulykkene som førte til arbeidsskadedødsfall i 2013.

– Her går vi bak tallene og beskriver hendelsesforløpet bak hvert enkelt dødsfall. Dette gir viktig lærdom. Arbeidstilsynet legger vekt på å spre kunnskap om arbeidsskadedødsfall for å bidra til at flere vurderer risikoen før de går i gang med arbeidsoppgaver som kan føre til at de selv eller andre kommer til skade. Det handler om å tenke på hva som kan gå galt og hva som kan gjøres for å hindre at ulykker skjer, sier Finboe Svendsen.