Servering COLOURBOX3073151
Servering COLOURBOX3073151

3 av 4 i utelivsbransjen bryter loven

I 2013 har Arbeidstilsynet ført tilsyn ved 948 bedrifter i utelivsbransjen. Tallene viser at 3 av 4 virksomheter bryter arbeidsmiljøloven. Totalt er det gitt 2 590 reaksjoner. 

Publisert

(Ill.foto: Colourbox)

- Antall brudd på lovverket ligger høyt. Det er snakk om vesentlige mangler på arbeidskontrakter, arbeidstid og overtid. I årene framover vil vi også rette søkelyset på utelivsbransjen gjennom en egen satsing mot hele næringen, sier direktør i Arbeidstilsynet Ingrid Finboe Svendsen.

Manglende arbeidsavtale og manglende registrering av arbeidstid på hver enkelt arbeidstaker er blant det Arbeidstilsynet fant ved sine tilsyn. Men også manglende tilknytning til bedriftshelsetjeneste, dårlige boforhold og manglende utbetaling av overtid, var blant de kritikkverdige forhold som Arbeidstilsynet fant.

Se den totale listen over antall reaksjoner, pålegg og tvangsmulkt her.

"