TINE-trafikksikkerhet
TINE-trafikksikkerhet

Tar grep for å redusere trafikkulykker

Meieriselskapet Tine tar grep for å forebygge ulykker i vegtrafikken. Nå skal alle medarbeidere som kjører stor eller liten bil delta i en kampanje der alle uhell og nesten-uhell skal registreres.

Publisert

Fra venstre: Tine- sjåfør Gunnar Schau Olsen, prosjektleder Siri Wangberg, rådgiver Kjerstin Skaar og leder Harald Heieraas i Trygg Trafikk i Nordland. (Foto: Tine)

Tall fra Transportøkonomisk Institutt (TI) viser at 36 prosent av dødsulykkene på norske veier involverer yrkessjåfører eller ansatte som kjører bil i jobbsammenheng. Både tragiske ulykker med alvorlige personskader og uhell med materielle skader koster bedriftene og samfunnet dyrt.

Risiko i hverdagen

Tine er en av landets store transportører, og flere enn 1000 Tine-ansatte kjører hver eneste dag over hele landet i selskapets tjeneste. De har en tøff arbeidshverdag bak rattet.

– Vi ønsker å få medarbeiderne med på å registrere alle situasjoner vi kan plassere som «farlige trafikksituasjoner», enten det er vi selv eller andre som forårsaker dem. Vi tror det kan gi oss et bilde av hva medarbeiderne utsettes for. De blir mer bevisste på hva som forårsaker slike situasjoner, sier regionsjef Siri Wangberg i Tine. Hun skal lede dette HMS-prosjektet.

Hele spekteret dekket

Flere funksjonsområder er særlig utsatt. Alle sjåfører som kjører tunge tankbiler og store biler med meierivarer, alle rådgivere som hver dag er ute på oppdrag hos flere melkeprodusenter, alle gårdstankreparatører som reiser fra gård til gård. Senere skal alle som jobber med service og vareplassering i butikk, kobles inn i prosjektet.

Starter i februar

– Nå skal vi motivere til å gjøre gode registreringer. Denne perioden skal vare utover våren lenge nok til at vi kan stole på at resultatene er gode nok til å utvikle gode forebyggende tiltak. Vi håper dette kan bidra til økt trygghet for våre ansatte og andre trafikanter, sier Wangberg.

– Det er gledelig at Tine som en stor og landsdekkende transportør ønsker å bidra til å kvalitetssikre transporten i egen virksomhet og på den måten bidra til økt trafikksikkerhet, sier Harald Heieraas, leder for Trygg Trafikk i Nordland.

(Pressemelding)