Arbeidere
Arbeidere

Nye dagpengeregler under permittering

- Vi endrer forskriften om dagpenger under permittering for å sikre at de som er berettiget til dagpenger får det, sier arbeids- og sosialminister Robert Eriksson.

Publisert

(Ill.foto:Colourbox)

Forskriftsendringen trer i kraft mandag 3. februar. Den innebærer at når Arbeids- og velferdsetaten vurderer søknader om dagpenger under permittering skal det som hovedregel være nok at arbeidsgiver og arbeidstakere er enige om at det er grunnlag for permitteringer.

Arbeids- og velferdsetaten skal kun unntaksvis kunne gå inn og vurdere vilkårene dersom partene har dokumentert slik enighet.

- Endringen gjør det tydeligere at Arbeids- og velferdsetaten skal legge vekt på den lokale enigheten om permitteringer. Det vil likevel ikke være sånn at alle som søker om dagpenger under permittering vil få det, sier statsråden.

I den nye dagpengeforskriften blir det tydeliggjort at arbeidsgiver må ha gjort det som med rimelighet kan forventes for å unngå permitteringer. Årsaken til permittering må ligge utenfor det som arbeidsgiver kan påvirke.

Det skal ikke stilles krav om at forholdene som begrunner permittering må ha opptrådt plutselig.