God-medarbeider
God-medarbeider

Karakterer på jobben?

Forfatteren Dag Yngve Dahle ønsker med boka Orden og oppførsel med undertittelen Karakterer på jobben? å bidra til å få slutt på hemmeligholdet rundt karaktersetting av ansatte i norske bedrifter.

Publisert


Forfatteren har undersøkt karaktersetting i ti ledende selskaper i Norge. Dahle presenterer hvordan karakterene gis, hva ledelsen vil med dem, hvordan arbeidstakerne opplever dem, og hvilke konsekvenser karakterene har for lønnsfastsettelse, karriere og stillingsvern.

Sorterer arbeidsstokken

Dahle har funnet ut at karakterer for orden og oppførsel brukes til å sortere arbeidsstokken i nedbemanningstider og for å nullstille ansattes lønnsutvikling.

Boka er utgitt av Gyldendal Arbeidsliv. Den er på 232 sider og koster 329 kroner.