hagelien2010b.jpg
hagelien2010b.jpg

Et ufordrende år for bemanningsbransjen

2013 ble et utfordrende år for norsk bemanningsbransje. Prisøkning på grunn av nye rammevilkår og avkjøling av norsk økonomi har i 2013 ført til nedgang i omsatte timer på 4,6 prosent i forhold til året før. Nedgangstakten har økt gjennom året og timetallet i 4. kvartal lå 6,8 prosent under nivået for samme kvartal året før.

Publisert

- At det var en viss nedgang i markedet for innleie fra bemanningsbransjen hadde vi regnet med, sier fagsjef for Bemanningsbransjen i NHO Service, Even Hagelien.

- Dette året har vært preget av omstillinger i forbindelse med innføring av nye rettigheter for utleide medarbeidere, og da særlig likebehandlingsprinsippet som bransjen gav sin støtte til. At likebehandlingsprinsippet ble innført er en styrke for seriøse bemanningsbedrifter men skapte selvsagt en del utfordringer i kortere perspektiv. Vi ser en vekst i omsetning på ca 2 prosent samtidig som volumet i solgte timer gikk ned, noe som indikerer prisstigning.

– Vi har i denne forbindelse beregnet den gjennomsnittlige prisstigningen som følge av det nye regelverket til å ligge på ca 5 prosent. Videre har det vedtatte regelverket skapt en del administrative utfordringer som har ført til ekstraarbeid for bemanningsbedriftene.

Avkjøling

Hagelien mener mener at bedriftene har gjort en heroisk innsats i å omstille seg i forhold til det nye systemet.

- Når vi ser at nedgangen øker gjennom året må nok dette tilskrives en viss avkjøling av norsk økonomi og noe usikkerhet i arbeidsmarkedet, sier han.

Bemanningsbransjens utvikling vil alltid være tett knyttet til konjunkturutviklingen; vekst i gode tider og nedgang når det butter i mot.

Store variasjoner

I løpet av 2013 har det på landsbasis vært store variasjoner. Særlig krevende har markedet vært på Sørlandet og i Hordaland. Men også viktige fylker som Oslo og Akershus har opplevd til dels betydelig nedgang.

Samtidig er det en positiv utvikling i Nord-Norge. I fjerde kvartal var det størst nedgang i Vest-Agder (-20,8 prosen), men det er også kraftig nedgang i Telemark (-16,3 prosent), Hordaland (-15,2 prosent) og Nord-Trøndelag (-15 prosent).

Av landets 19 fylker var det nedgang i 11. Det er samtidig verdt å trekke frem en vekst på hele 34 prosent i Troms. Andre fylker med positiv utvikling er Finnmark (+19,9 prosent), Nordland (+17,6 prosent) og Sogn og Fjordane (+8,9 prosent).

Økning innen helse og omsorg

For året som helhet økte antall solgte timer innen både helse og omsorg samt oppvekst og utdanning med rundt 20 prosent. Handel hadde den mest negative utviklingen (minus 22 prosent) fulgt av it (minus 7,3 prosent) og bygg & anlegg (minus 4,3 prosent).

Vi ser at yrkesområdene med positiv utvikling er de som i minst grad er utsatt for konjunktursvingninger. De områder med størst nedgang er områder som er konjunkturutsatt og hvor prisene har økt mest som følge av det nye regelverket. Bemanningsbransjen merker for eksempel godt at det nå er mindre aktivitet innen bygg.

Forventer ingen vekst

- I lys av utviklingen gjennom året og avkjølingen av norsk økonomi, ikke minst innen bygg, legger vi til grunn at man heller ikke i 2014 vil se vekst i bemanningsbransjen. Her er det imidlertid grunn til å tro at hovedgrunnen til dette er konjunkturutviklingen og ikke det nye regelverket for innleie, sier Hagelien.

(NHO)