ferie_colourbox
ferie_colourbox

EFTA følger norsk ferielovgivning - vil ha endring

ESA, EFTAs overvåkingsorgan mener at den norske ferieloven ikke fullt ut sikrer arbeidstakere fire ukers ferie, slik de har krav på etter Arbeidstidsdirektivet. Det melder LO's Brüsselkontor.

Publisert

Dersom en arbeidstaker blir syk i ferien, opererer ferieloven med et minimum antall dager som må gå før den ansatte kan kreve å få ferien tilsvarende forlenget.

Videre krever de norske reglene at de ekstra feriedagene som skal kompensere for sykdomsperioden må benyttes i løpet av det samme året. Arbeidstakere som har hatt en langtids sykemelding kan dermed risikere å ikke få brukt alle feriedagene sine.

ESA sier dette i en grunngitt uttalelse til den norske regjeringen. Dette er andre trinn i en traktatsbruddprosedyre. Dersom Norge ikke følger opp ESAs uttalelse innen to måneder, kan ESA beslutte å ta saken til EFTA-domstolen.