Klatring Plattform
Klatring Plattform

700 HMS studenter på ti år

For ti år siden startet Høgskolen i Bergen og Falck Nutec et samarbeid om å tilby HMS-studier. Studiet var det første i sitt slag i Norge og på ti år har 700 studenter tatt hele eller deler av studiet. 

Publisert

En HMS-leder bør ha et 360 graders blikk. Det vil si å ha et overblikk over det psykososiale og fysiske arbeidsmiljøet, samt sikkerheten på arbeidsplassen.

– En dyktig HMS-rådgiver klarer å koble teori og praksis, har mot til å si fra om farer og trusler og skaper engasjement for å tenke sikkerhet og helse på arbeidsplassen. Det sier Eli Jorunn Rørlien, seniorrådgiver i risk management i Falck Nutec til HIB sine nettsider.

Rørlien var en av initiativtakerne da HMS-studiene startet opp for ti år siden.

Faglig påfyll

– Det har betydd svært mye for meg å få den formelle kompetansen i HMS, sier Tone Orekåsa, som jobber i Arbeidstilsynet i Trondheim.

Hun har tatt alle de fire studiemodulene i HMS.

– Med bachelorstudiet i HMS har jeg fått muligheten til å søke interessante stillinger innen HMS-faget.

Orekåsa hadde mye kompetanse før hun tok studiet, både gjennom utdannelse som sykepleier og gjennom diverse HMS-kurs.

Økt fokus på formell kompetanse

Studiet ble til som en følge av økt fokus på HMS.

– Etter flere store ulykker offshore, mente de store aktørene som Statoil og Hydro at det var nødvendig å øke oppmerksomheten på helse, miljø- og sikkerhetsarbeidet. Mange offshore-ansatte hadde lite formell kompetanse i HMS og bedriftskultur, sier Eli Jorunn Rørlien.

(Kilde: Høyskolen i Bergen)

"