Senior-i-arbeidslivet
Senior-i-arbeidslivet

100 000 flere alderspensjonister

Ved utgangen av fjerde kvartal 2013 var det 800 400 alderspensjonister. Det er bare drøyt to år siden antallet passerte 700 000. Til sammenlikning tok det nærmere ett kvart århundre fra antallet alderspensjonister rundet 600 000 til det rundet 700 000.

Publisert

Mange av de som tar ut alderspensjon før de blir 67 år, kombinerer utbetaling av pensjon samtidig som de fortsatt jobber. (Ill.foto: Colourbox)

– Den største delen av økningen de siste to årene kommer av sterk økning i antall pensjonister over 67 år. Det skyldes de store fødselskullene i etterkrigstiden, sier seksjonssjef Ole Christian Lien i NAV.

900 000 i 2017

1946 var året med klart flest fødsler i etterkrigstida, og mange som ble født dette året tok ut alderspensjon i 2013. Antall alderspensjonister mellom 62 og 67 år har også økt kraftig de siste to årene.

– Vi venter høy vekst i antall alderspensjonister også de kommende årene. Antall alderspensjonister er ventet å passere 900 000 i 2017 og 1 million i 2020, legger Lien til.

Halvparten av de som har muligheten til det, tar ut alderspensjon før 67 år

Tar ut pensjon mens de jobber

I aldersgruppa 62–66 år mottar nå 70 100 personer alderspensjon. Det utgjør 24 prosent av befolkningen i denne aldersgruppa. Tilsvarende andel i 2012 og 2011 var henholdsvis 20 prosent og 12 prosent.

Ikke alle kan ta ut alderspensjon før 67 år. Uttak før 67 år krever tilstrekkelig høy pensjonsopptjening, og en del øvrige pensjonsordninger kan ikke kombineres med alderspensjon. Blant de som har mulighet til å ta ut alderspensjon i aldersgruppa 62–66 år, finner vi at 51 prosent hadde benyttet denne muligheten ved utgangen av 2013. For menn var andelen 60 prosent, for kvinner 34 prosent.

– Til tross for at seniorer arbeider lenger enn før, øker andelen som tar ut alderspensjon tidlig. Dette skyldes at mange velger å ta ut alderspensjon mens de fortsatt er i arbeid, sier Lien.

64 prosent av tidligpensjonistene (dvs. de som tar ut pensjon før fylte 67) kombinerte pensjon med arbeid i september 2013. Flertallet av disse mottar full pensjon og er samtidig i fullt arbeid.

(NAV)