Arbeider-utendørs.jpg
Arbeider-utendørs.jpg

Færre med nedsatt arbeidsevne

Ved utgangen av juni var 205 500 personer med nedsatt arbeidsevne registrert hos NAV, noe som utgjør 6,2 prosent av befolkningen. 152 400 av disse hadde rett på arbeidsavklaringspenger. Antallet som er registrert med nedsatt arbeidsevne har gått ned med 5 100 siden juni i fjor.

Publisert

(Ill.foto: Colourbox)

– Antallet personer som er registrert med nedsatt arbeidsevne hos NAV fortsetter å falle. Det skyldes at mange har passert makstiden på fire år med arbeidsavklaringspenger det siste halvåret. Flertallet av disse har enten fått uførepensjon eller kommet i arbeid, sier kunnskapsdirektør Yngvar Åsholt.

41 prosent i jobb

Blant de 7 100 som sluttet å være registrert med nedsatt arbeidsevne i desember 2013, var 41 prosent i jobb i juni i år. Andelen som er i jobb har vært på mellom 41 og 46 prosent hver måned det siste året. 30 prosent mottok uførepensjon i juni i år.

– De neste kvartalene forventer vi at det vil være en noe høyere andel som går til uførepensjon. Dette skyldes at en god del av de som passerte makstiden med arbeidsavklaringspenger i vår i tillegg har mottatt en helserelatert ytelse i flere år før dette. Vi ser at denne gruppen har høy overgang til uførepensjon, sier Yngvar Åsholt.

Størst nedgang i Hedmark

Antallet registrert med nedsatt arbeidsevne har gått ned i de fleste fylker det siste året. Størst nedgang er det i Hedmark og Oppland, med henholdsvis 11 og 10 prosent. Det siste året har NAV i Hedmark og Oppland hatt spesiell oppmerksomhet på sykefraværsoppfølgingen. Dette er også de fylkene hvor sykefraværet har falt mest det siste året.

Østfold og Aust-Agder hadde størst andel brukere som var registrert med nedsatt arbeidsevne i juni, med henholdsvis 7,9 og 7,6 prosent av befolkingen. Andelen var lavest i Rogaland og Sogn og Fjordane med 4,4 og 4,9 prosent.

Økning blant de over 60 år

Antallet personer registrert med nedsatt arbeidsevne har falt i de fleste aldersgrupper det siste året. Unntakene er for de over 60 år hvor det ved utgangen av juni var 2 300 (12 prosent) flere enn for ett år siden, og for de under 25 år, hvor det har blitt 600 (3 prosent) flere. Blant de over 60 år har vi samtidig sett en nedgang i antallet uførepensjonister, og denne har vært større enn økningen i antallet registrert med nedsatt arbeidsevne. Samlet har det altså vært en nedgang i antallet eldre som mottar en langvarig helserelatert ytelse fra NAV.

Andelen av befolkingen som er registrert med nedsatt arbeidsevne er høyest i aldersgruppene 40-49 år og 50-59 år, med henholdsvis 7,2 og 7,1 prosent. Lavest andel finner vi i de yngste aldersgruppene, med 1,9 prosent blant de under 20 år og 5,2 prosent av de mellom 20 og 24 år.