Yngre arbeidstaker
Yngre arbeidstaker

Lavere yrkesaktivitet blant unge

Yrkesaktiviteten blant unge i alderen 15-24 år gikk ned fra 57,7 prosent i 1. kvartal 2013 til 54,1 prosent i samme kvartal 2014. Nedgangen skyldes at færre unge har deltidsarbeid ved siden av utdanning melder SSB.

Publisert

(Ill.foto: Colourbox)

Nedgangen kom blant de under 25 år, hvor både færre kvinner og menn hadde deltidsarbeid ved siden av utdanning.

Blant personer i alderen 25-74 år var det tvert imot en økning i yrkesdeltakelsen fra 1. kvartal 2013 til samme kvartal 2014. Økningen var sterkest blant de over 55 år og da særlig blant kvinner.

Den sterke veksten i yrkesdeltakelsen blant kvinner over 55 år er i tråd med en langsiktig trend.

I år 2000 hadde menn en yrkesdeltakelse som var 9,1 prosentpoeng høyere enn for kvinner. I 2013 var forskjellen redusert til 5,5 prosentpoeng.

Kvinner har nærmet seg menns yrkesdeltakelse over noen tiår ved at utjevningen startet blant de yngste. Disse kvinnene har så fortsatt med en høyere yrkesdeltakelse etter hvert som de har blitt eldre, slik at det nå særlig er blant de over 55 år at forskjellen utjevnes.

Les hele saken her.

"