pleie og omsorg
pleie og omsorg

Dobling i bemanningsbehovet innen helse

Fram mot 2060 kan behovet for bemanning innen helse- og omsorgssektoren dobles, melder SSB.

Publisert

(Ill.foto: Colourbox)

Bemanningsbehovet i helse- og omsorgssektoren vil øke sterkt fremover, særlig etter 2020. Selv uten standardforbedringer, kan det bli doblet frem til 2060.

Med nøktern standardvekst kan sektorens andel av samlet sysselsetting bli mer enn en tredel i 2060.

Statistikken fra SSB viser at helse- og omsorgssektorens andel av samlet sysselsetting vil øke fra nær 11 prosent i 2010 til vel 17 prosent i 2060. Dette forutsetter at også ulønnet eldreomsorg fra familie øker i samme takt.

Les hele saken her.

"