bygg sveising anlegg
bygg sveising anlegg

Stigende arbeidsledighet

Ledigheten økte med 1 500 personer i september. Størst økning var det for bygge- og anleggsarbeidere, viser sesongjusterte tall fra NAV.

Publisert

– Arbeidsledigheten har økt noe mer de siste to månedene enn tidligere i år. Den økonomiske veksten i Norge har gått ned, og det fører til lavere etterspørsel etter arbeidskraft og stigende arbeidsledighet, sier arbeids- og velferdsdirektør Joakim Lystad i en pressemelding fra NAV.
(Foto: Karine H. Henriksen)

I september økte ledigheten mest for bygge- og anleggsarbeidere og for medarbeidere innenfor butikk og salg, ifølge sesongjusterte tall.

Det er kun de med bakgrunn fra ingeniør- og IKT-fag, akademiske yrker og lederyrker som ikke hadde en økning i ledigheten. For disse gruppene var ledigheten uendret.

Prosentvis økte ledigheten mest i Sogn og Fjordane, Finnmark og Nordland i september, mens Vest-Agder var det eneste fylket med en nedgang i ledigheten.

Summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak økte med 1 300 personer fra august til september.

Tallene nedenfor er ikke sesongjustert, og endringene som framkommer er sammenlignet med samme måned i fjor.

" Arbeidsledige og arbeidssøkere på tiltakVed utgangen av september var 69 600 personer registrert som helt ledige hos NAV. Dette er 6 500 flere enn i september i fjor.

– Arbeidsledigheten er nå på 2,6 prosent av arbeidsstyrken. Det er tre år siden ledigheten var høyere i september enn det den er nå, sier Lystad.

Summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak var på 84 100 personer, som tilsvarer 3,1 prosent av arbeidsstyrken. Det er 6 100 flere enn i september i fjor, da 3,0 prosent av arbeidsstyrken var helt ledige eller på tiltak.

Flere nye ledigeVed utgangen av september var det 13 800 helt ledige som hadde vært arbeidssøkere i mindre enn fire uker. Dette er 1 600 flere enn for ett år siden. Det er særlig for personer med bakgrunn fra butikk- og salgsarbeid, bygge- og anleggsarbeid og helse, pleie og omsorg at det nå er flere nye ledige enn for ett år siden.

Størst økning for bygge- og anleggsarbeidereVed utgangen av september var det registrert 7 300 ledige med bakgrunn fra bygge- og anleggsyrker. Det er en økning på 22 prosent, eller 1 300 personer, sammenlignet med september i fjor.

Ledigheten har også økt mye for ingeniører og IKT-arbeidere, hvor det nå er 400 flere ledige enn for ett år siden. Det tilsvarer en økning på 17 prosent.Det er barne- og ungdomsarbeidere og personer fra reiseliv og transport som har den høyeste ledigheten med 4,2 prosent av arbeidsstyrken, fulgt av bygge- og anleggsarbeidere med 3,9 prosent.

Ledigheten er lavest innenfor akademiske yrker med 0,9 prosent og undervisningsyrker med 1,0 prosent. Det er kun innen akademiske yrker at ledigheten i prosent av arbeidsstyrken er lavere enn for ett år siden. For alle andre yrkesgrupper har den økt.

Høyest ledighet i Østfold, Oslo og FinnmarkLedigheten er høyere enn for ett år siden i alle fylker bortsett fra i Telemark og Vest-Agder, som begge har en liten nedgang. Økningen har vært størst i Nordland og Aust-Agder, hvor ledigheten nå er 18 prosent høyere enn i september i fjor.

Arbeidsledigheten er høyest i Østfold med 3,5 prosent av arbeidsstyrken, fulgt av Finnmark og Oslo med 3,4 prosent. Ledigheten er lavest i de fire vestlandsfylkene, og aller lavest i Sogn og Fjordane med 1,8 prosent av arbeidsstyrken.

(NAV)