joakim lystad nav lite
joakim lystad nav lite

Stabilt sykefravær

Det legemeldte sykefraværet gikk ned, mens det egenmeldte økte. Samlet sett holdt sykefraværet seg stabilt i andre kvartal, viser sesongjusterte tall. Det totale sykefraværet er nå på 6,5 prosent.

Publisert

– Selv om det fortsatt er et godt stykke igjen til vi når IA-avtalens mål om 5,6 prosent sykefravær, har vi aldri tidligere registrert et så lavt legemeldt fravær, sier arbeids- og velferdsdirektør Joakim Lystad. (Foto: Karine H. Henriksen)

Siden 2001 har sykefraværet gått ned med 9,5 prosent, og IA-avtalens mål om 20 prosent reduksjon er så langt ikke nådd.

Fra første til andre kvartal sank det legemeldte fraværet med 3,1 prosent og det egenmeldte økte med 11 prosent, viser sesongjusterte tall. Dermed blir det totale sykefraværet for andre kvartal litt høyere enn på samme tid i fjor.

I andre kvartal holdt det totale sykefraværet seg stabilt for både kvinner og menn. Kvinner har fortsatt høyere sykefravær enn menn. Justert for sesongvariasjoner var sykefraværet i andre kvartal på 8,4 prosent for kvinner og 5,1 prosent for menn.

(NAV)