Senior-Citizen-Colourbox.jpg
Senior-Citizen-Colourbox.jpg

Seniorene vil jobbe lengre

På 10 år har ønsket pensjoneringsalder økt med 4,1 år - fra 61,0 år i 2003 til 65,1 år i 2013. Mens 35 prosent av arbeidstakerne i 2003 ønsket å fortsette i jobb etter at de hadde fått rett til pensjon, svarer nå hele 55 prosent at de ønsker å fortsette i jobb. Det er en økning med 4 prosent bare siden i fjor.

Publisert

Kari Østerud i SSP.

- Dette er et sterkt signal om at folk ønsker å delta i arbeidslivet lengre enn før. Holdningene hos arbeidstakerne er i rask og positiv endring. Det er viktig at den nye regjeringen tar dette på alvor, og tar grep for å sikre at folk kan velge å stå i arbeid lengre, sier direktør Kari Østerud i Senter for seniorpolitikk.

- Pensjonsreformen alene er ikke tilstrekkelig for å sikre tilgang til nok arbeidskraft i fremtiden, legger hun til.

15 000 årsverk

- God seniorpolitikk dreier seg om store penger. Samfunnet og arbeidsgiverne trenger seniorenes arbeidskraft, samtidig som seniorene selv får realisert seg i et spennende arbeidsliv.

- Dette er en vinn-vinn situasjon som alle tjener på. Ved å forlenge yrkesdeltagelsen i gjennomsnitt med 6 måneder, kan det årlig utløses 15 000 årsverk og 10 – 15 milliarder kr i verdiskaping, sier Østerud.

Positive ledere

Senter for Seniorpolitikk er svært fornøyd med den positive utviklingen i ledernes syn på seniorer. Ikke bare vil seniorene jobbe lenger, arbeidsgiverne ønsker dem også i økende grad velkommen.

Seks av ti ledere er positive til å ansette eldre og hver syvende leder mener mange 70-åringer kan yte like mye i jobb som folk som er 10-15 år yngre. Det har også vært et kraftig hopp i ledernes syn på når man er eldre i arbeidslivet, fra 52 år i 2003 til 56,9 år i dag.

En økende andel av lederne mener det er en fordel for virksomheten at folk jobber helt frem til normal pensjonsalder – dette har økt med 16 prosent til 87 prosent fra 2003 og frem til i dag.

Seniorer gleder seg mest

- Det er også spennende at det er arbeidstakerne over 60 år som gleder seg mest til å gå på jobben. Hele 75 prosent av disse arbeidstakerne gleder seg alltid til å gå på jobb, mens blant arbeidstakere i 40–årene er det bare 58 prosent som gleder seg til å gå på jobb hver dag, sier Østerud.

Om undersøkelsen:Ipsos MMI har på oppdrag fra Senter for seniorpolitikk gjennomført undersøkelsen ” Norsk seniorpolitisk barometer 2013” for å kartlegge holdninger til seniorpolitiske spørsmål i arbeidslivet. Undersøkelsen er gjennomført på samme tidspunkt og med samme opplegg årlig siden 2003. Undersøkelsen ble gjennomført i august 2013 per telefon blant 1000 yrkesaktive personer over 15 år og 750 ledere.