Joakim Lystad NAV
Joakim Lystad NAV

Økt ledighet i august

Ledigheten økte med 900 personer i løpet av august, viser sesongjusterte tall fra NAV.

Publisert

Joakim Lystad i NAV.

– Etter to måneder med stabil ledighet, økte ledigheten igjen i august. Utviklingen er som ventet. I vår prognose har vi anslått at ledigheten vil øke moderat i høst, sier arbeids- og velferdsdirektør Joakim Lystad.

Summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak økte med 600 personer fra juli til august. Ifølge sesongjusterte tall økte ledigheten i august mest for bygge- og anleggsarbeidere, fulgt av serviceyrker og annet arbeid. De med bakgrunn fra jordbruk, skogbruk og fiske hadde den største nedgangen.Prosentvis økte ledigheten mest i Sogn og Fjordane og Oppland i august, mens den falt mest i Hedmark.

Tallene nedenfor er ikke sesongjustert, og endringene som framkommer er sammenlignet med samme måned i fjor.

" Arbeidsledige og arbeidssøkere på tiltakVed utgangen av august var 73 500 personer registrert som helt ledige hos NAV. Dette er 5 100 flere enn i august i fjor. Arbeidsledigheten er nå på 2,8 prosent av arbeidsstyrken, mot 2,6 prosent på samme tid i fjor.

Summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak var på 85 200 personer, som tilsvarer 3,2 prosent av arbeidsstyrken. Det er 4 800 flere enn i august i fjor, da 3,1 prosent av arbeidsstyrken var helt ledige eller på tiltak.

Høyest ledighet for personer i 20-årene Ledigheten er høyest for menn fra 20-24 år og kvinner fra 25-29 år begge med 4,8 prosent av arbeidsstyrken. Dette er en alder hvor mange blir ferdige med utdanningen, og da gjerne melder seg som arbeidssøkere en periode før de får arbeid. Det siste året har ledigheten økt mest for menn over 50 år, med en vekst på 11 prosent. Dette er likevel fortsatt en gruppe med svært lav arbeidsledighet, med 1,8 prosent av arbeidsstyrken.

Størst økning for bygge- og anleggsarbeidere Ved utgangen av august var det registrert 7 500 ledige med bakgrunn fra bygge- og anleggsyrker. Det er en økning på 17 prosent, eller 1 100 personer, sammenlignet med august i fjor. Om lag 20 prosent av den økte ledigheten sammenlignet med august i fjor har dermed kommet blant bygge- og anleggsarbeidere. Ledigheten har også økt mye for ingeniører og ikt-arbeidere, hvor det nå er 400 flere ledige enn for ett år siden, en økning på 16 prosent.Det er barne- og ungdomsarbeidere som har den høyeste ledigheten med 5,2 prosent av arbeidsstyrken, fulgt av yrker innen reiseliv og transport med 4,2 prosent. Ledigheten er lavest innen akademiske yrker med 1,0 prosent.

Høyest ledighet i Østfold og Oslo Telemark er nå det eneste fylket hvor ledigheten er lavere enn for ett år siden, med en nedgang på 4 prosent. I Nord-Trøndelag er ledigheten uendret, mens ledigheten har gått opp i alle andre fylker. Størst har økningen vært i Møre og Romsdal, hvor ledigheten nå er 12 prosent høyere enn for ett år siden.Arbeidsledigheten er høyest i Østfold og Oslo, med henholdsvis 3,7 og 3,6 prosent av arbeidsstyrken. Lavest ledighet er det på Vestlandet, og aller lavest i Rogaland og Sogn og Fjordane med 2,0 prosent av arbeidsstyrken.