nav_pos_logo_RGB
nav_pos_logo_RGB

Dagpengesvindel for 67 millioner kroner

Hittil i år har NAV anmeldt 525 personer for svindel av 67 millioner kroner i dagpenger, og 149 personer er anmeldt for svindel av 30 millioner kroner i arbeidsavklaringspenger.

Publisert

Totalt har NAV anmeldt 855 personer for å ha svindlet til seg 151 millioner kroner hittil i år. Det er drøyt 200 flere anmeldelser enn på samme tid i fjor.

Flest svinler med dagpenger

For å få utbetalt dagpenger, skal brukerne sende meldekort til NAV hver 14. dag hvor de rapporterer antall timer de har arbeidet. Over halvparten av svindelen har skjedd fordi brukerne melder betydelig færre timer til NAV enn det de faktisk arbeider. Personene er mistenkt for svindel av gjennomsnittlig 172 000 kroner per sak. Det høyeste beløpet i disse sakene er en anmeldelse på over 800 000 kroner.

Har oppgitt for høy inntekt

NAV har anmeldt 99 personer for svindel av sykepenger for til sammen 24 millioner kroner. I halvparten av sakene er det oppgitt høyere inntekt til NAV enn den reelle arbeidsinntekten, og de anmeldte har dermed fått utbetalt for mye sykepenger. 21 personer er mistenkt for å ha arbeidet svart, mens 27 personer har hatt arbeid ved siden av sykepengene uten at dette er meldt til NAV.

De høyeste beløpene i anmeldelsene er i uføresaker. Den mest alvorlige anmeldelsen gjelder en person som er mistenkt for å ha svindlet NAV for 1,6 millioner kroner ved å ha arbeidet svart ved siden av uførepensjonen.

(NAV)