joakim lystad nav lite
joakim lystad nav lite

Ledigheten fortsetter å øke

I november økte ledigheten med 1 000 personer, ifølge sesongjusterte tall fra NAV.

Publisert

– Trenden med økende ledighet fortsetter. Økningen er i tråd med de beregninger vi har gjort for utviklingen på arbeidsmarkedet.  Siden juli har det vært en jevn økning i ledigheten, og i denne perioden er det blant butikk- og salgsmedarbeidere og bygge- og anleggsarbeidere at ledigheten har økt mest, sier arbeids- og velferdsdirektør Joakim Lystad. (Foto: Karine H. Henriksen)

Summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak gikk opp med 600 personer fra oktober til november, viser sesongjusterte tall.

Målt i antall personer økte ledigheten mest for butikk- og salgsmedarbeidere, fulgt av bygge- og anleggsarbeidere. Den falt mest for de med ingen eller uoppgitt yrkesbakgrunn og for de som har bakgrunn fra jordbruk, skogbruk og fiske.

Prosentvis økte ledigheten mest i Oppland og Rogaland i november, mens den falt mest i Troms og Vest-Agder.

Tallene nedenfor er ikke sesongjustert, og endringene som framkommer er sammenliknet med samme måned i fjor.

Arbeidsledige og arbeidssøkere på tiltak

I november var 68 200 personer registrert som helt ledige hos NAV. Dette er 7 700 flere enn for ett år siden. Arbeidsledigheten er nå på 2,6 prosent av arbeidsstyrken, mot 2,3 prosent på samme tid i fjor.

Det er nå 86 300 personer som enten er registrert som helt ledige eller som deltar på tiltak, en økning på 7 300 personer sammenlignet med november i fjor. Dette tilsvarer 3,3 prosent av arbeidsstyrken, mot 3,0 prosent for ett år siden.

Størst økning for bygge- og anleggsarbeidere

Ved utgangen av november var det registrert 8 200 ledige med bakgrunn fra bygge- og anleggsyrker. Dette er 1 500 flere enn i november i fjor, og tilsvarer en økning på 23 prosent. Ledigheten har også økt mye for butikk- og salgsmedarbeidere, hvor det nå er 1 300 flere ledige enn for ett år siden, en økning på 18 prosent.

Bygge- og anleggsarbeidere har den høyeste ledigheten i november med 4,3 prosent av arbeidsstyrken, mot 3,6 prosent i fjor. Ledigheten innen reiseliv og transport er også på 4,3 prosent av arbeidsstyrken, opp fra 3,7 i fjor. Personer med bakgrunn fra undervisningsyrker og akademiske yrker har den laveste ledigheten, med henholdsvis 0,8 og 0,9 prosent. Det er kun innen akademiske yrker at ledigheten er uendret sammenliknet med november i fjor. For alle andre yrkesgrupper har ledigheten økt.

Høyere ledighet i de fleste fylkene

Sammenliknet med i fjor har ledigheten økt mest i Finnmark og Rogaland, begge med 26 prosent, fulgt av Aust-Agder med en økning på 22 prosent. Telemark og Vest-Agder er de eneste fylkene som har lavere ledighet enn i november i fjor.

Arbeidsledigheten i nå er høyest i Finnmark, med 3,6 prosent av arbeidsstyrken. Deretter følger Oslo og Østfold, begge med 3,4 prosent. Ledigheten er lavest i Sogn og Fjordane. Nest lavest ledighet har Rogaland og Møre og Romsdal, med 2,0 prosent.

(NAV)

"