akustikk-og-læring
akustikk-og-læring

Konferanse med fokus på læring

NHOs Årskonferanse blir arrangert 8. januar neste år og fått navnet Læringslivet. Fokuset vil ligge på kompetansen vi bygger i utdanning og gjennom arbeid.

Publisert

(Ill.foto: Colourbox)

Norsk produktivitet og konkurransekraft er direkte resultater av denne kompetansen melder NHO.

HR i sentrum

Det viktigste vi gjør for fremtidig vekst og produktivitet er å satse på humankapitalen. Den utgjør over 80 prosent av vår nasjonalformue. Mer enn noen gang er mennesket den viktigste suksessfaktoren og alle må få mulighet til å strekke seg så langt deres evner rekker. Utdanningssystemet må være fremtidsrettet, relevant for arbeidsliv og samfunn og ha høyt internasjonalt nivå.

Spørsmål som reises på konferansen er blant annet:- Hva vet vi om ungdommens vei gjennom utdanning og arbeid? - Hvilken betydning har tidlig innsats for evnen til å lykkes i utdanning og arbeid?- Hvordan fortsetter læringen i bedriftene, og hvordan bidrar det til å opprettholde konkurransekraft, vekst og innovasjon?

Les mer om konferansen her.

"