Renhold sykehus Colourbox
Renhold sykehus Colourbox

Fortsatt nedgang i bemanning

Nedgangen i bemanningsbransjen fortsetter. Dette ifølge bemanningsbransjens statistikk som er presentert av NHO Service i dag. I forhold til 3. kvartal i fjor ble det omsatt 3,4 prosent færre timer i bemanningsbransjen. Samtidig øker omsetningen med 6,5 prosent noe som viser at kostnadene øker.

Publisert

- Med de nye rammevilkårene for bemanningsbransjen og da særlig innføringen av likebehandlingsprinsippet fra 1. januar i år har vi forventet noe usikkerhet i markedet for innleie. Dette både med tanke på uklarheter rundt regelverk og noe høyere priser, sier fagsjef i NHO Service Even Hagelien.

- At statistikken for 3. kvartal viser en nedgang i forhold til samme kvartal er derfor forventet. Faktisk er nedgangen noe lavere i 3. kvartal sammenliknet med nedgangen i 2. kvartal. Når nedgangen kun er på 3,4 prosent må det ansees som en god nyhet, ikke minst når man ser denne i lys av at det ikke bare er nye rammevilkår som er årsak til vanskeligere marked, men at det også går noe tregere for norsk økonomi, sier han.

Hagelien påpeker at til tross for nedgang fra 2013 til 2012, er markedet fortsatt er bedre enn i 2011 som ble sett på som et godt år.

Prisøkning grunnet nye regler- Noe mer utfordrende er avstanden i utvikling mellom solgte timer og om omsetning øker. Mens antall solgte timer reduseres, øker omsetningen med 6,5 prosent. Dette indikerer en kostnadsvekst, og som konsekvens av dette resulterer i prisvekst. Vi legger til grunn at gjennomsnittlig prisvekst for innleie som direkte resultat av de nye rammevilkårene ligger på ca. 5 prosent, sier Hagelien.

Det er stor variasjon i utviklingen mellom bemanningsbransjens yrkesområder.

Handel og IT er yrkesområdene som kommer dårligst ut med nedgang på henholdsvis 19,5 og 13 prosent.

I bygg og anlegg fortsetter også nedgangen. I 3. kvartal ble det her omsatt 8 prosent færre timer enn i fjor. Her er årsaken en kombinasjon av en viss avkjøling i byggemarkedet og usikkerhet rundt det nye regelverket.

Innen økonomi og kundesenter er det bare helt marginale endringer. Det kan se ut som disse yrkesområdene i mindre grad er preget av de nye rammevilkårene.

- Noen lyspunkter- Selv om markedet i 3. kvartal har vært krevende for mange er det også noen solide lyspunkter, sier Hagelien.

Størst vekst er det innen oppvekst og utdanning hvor det ble omsatt 20,5 prosent flere timer i 3. kvartal i forhold til i fjor.

- Den positive trenden fortsetter også innen tekniske tjenester hvor man hadde vekst på 13 prosent. Også innen helse og omsorg og hospitality har utviklingen vært gledelig. Mye kan tyde på at prisveksten innen disse områdene er noe lavere enn for resten av bransjen, sier Hagelien.

Stabil andelBemanningsbransjen utgjør en stabil andel av årsverkene som ytes i Norge. Siden 2005 har andelen ligget på rundt 1 prosent. I 3. kvartal var andelen av arbeidstimer utført i Norge på 1,25 prosent.

- Dette viser at utviklingene i bemanningsbransjen følger konjunkturene og at vekst i norsk økonomi fører til vekst i bransjen og at nedgang i antall totale årsverk også gjenspeiles som nedgang for bransjen, sier Even Hagelien.

(Pressemelding)