colourbox542324_pensjoniste.jpg
colourbox542324_pensjoniste.jpg

Få utsetter uttaket av alderspensjon

Ved utgangen av tredje kvartal 2013 var det 792 000 alderspensjonister. Bare 1 500 har så langt utsatt uttaket av alderspensjon til etter 67 år som følge av pensjonsreformen.

Publisert

Ill.foto: Colourbox.

Pensjonsreformen gir anledning til å få høyere årlig utbetaling ved å vente med å ta ut pensjon.

– Det er svært få som har utsatt uttaket til etter 67 år. Mange flere har benyttet muligheten til å ta ut pensjonen før 67 år. En spørreundersøkelse NAV nylig har gjennomført, viser at mange ønsker å ta ut tidlig for å nyte pensjonen mens helsa er god, sier seksjonssjef Ole Christian Lien i NAV.

Før reformen var det ventet at mange ville benytte seg av denne muligheten, men dette har så langt i liten grad slått til. Anslag viser at det bare vil bli om lag 1 500 færre pensjonister over 67 år i 2013 enn uten pensjonsreformen.

39 500 flere alderspensjonister

Ved utgangen av tredje kvartal 2013 var det 792 000 alderspensjonister. Dette er en økning på 39 500, eller 5,2 prosent, fra samme tidspunkt året før. Økningen er lavere enn i tilsvarende periode i 2011 og 2012. Det skyldes færre nye alderspensjonister i aldersgruppa 62–66 år.

Åtte av ti tidligpensjonister er menn, men kvinneandelen er økende

I aldersgruppa 62–66 år mottar nå 67 500 personer alderspensjon. De utgjør 23 prosent av befolkningen i denne aldersgruppa. Tilsvarende andel i 2012 og 2011 var henholdsvis 19 prosent og 10 prosent. Nesten åtte av ti tidligpensjonister er menn, men kvinneandelen er økende.

64 prosent av tidligpensjonistene kombinerer pensjon med arbeid.

– Denne andelen har vært stabilt høy siden pensjonsreformen trådte i kraft, sier Lien.

Nedgang i gjennomsnittlig pensjon for menn i alder 67–69 årKjøpekraften for alderspensjonistene totalt sett har økt over lang tid, og det er også tilfelle det siste året.

– For menn i alderen 67–69 år har vi derimot for første gang fått en nedgang i gjennomsnittlig alderspensjon, målt i faste priser. Det er en virkning av at de som tok ut alderspensjon i alderen 62–66 år får en varig lavere pensjon, forklarer Lien.

(Pressemelding)