Influensa cbox 565866
Influensa cbox 565866

Sykefraværet stiger

I løpet av fjerde kvartal 2012 økte sykefraværet med 3,8 prosent, viser sesongjusterte tall.  Det egenmeldte fraværet økte mest og det totale sykefraværet er nå på 6,6 prosent.

Publisert

Arbeids- og velferdsdirektør Joakim Lystad. (Foto: Karine H. Henriksen)

– Sykefraværet har nå økt i to kvartaler på rad. Dette kan bety at den langvarige trenden med nedgang i sykefraværet har stoppet opp. Det er likevel for tidlig å si om dette er starten på en ny periode med økning i sykefraværet, sier arbeids- og velferdsdirektør Joakim Lystad i en melding.

I følge sesongjusterte tall, økte det egenmeldte sykefraværet med 15,7 prosent og det legemeldte med 1,8 prosent fra tredje til fjerde kvartal i fjor.

– At det var det egenmeldte og dermed det kortvarige fraværet som økte mest, må sees i sammenheng med at det var økning av influensa og mage- og tarmsykdommer i fjerde kvartal, sier Lystad.

Økning i legemeldt sykemelding

Det legemeldte sykefraværet gikk opp fra 5,4 prosent i fjerde kvartal 2011 til 5,6 prosent i fjerde kvartal 2012. Sykefraværet gikk opp for både kvinner og menn, men mest for kvinner. Størst økning finner vi likevel blant menn i alderen 45-49 år.Det legemeldte sykefraværet er nå på 7,3 prosent for kvinner og 4,2 prosent for menn

Størst økning i mage- og tarminfeksjoner

Flere har vært sykmeldt med mage- og tarminfeksjoner i fjerde kvartal 2012, sammenlignet med året før. Dette forklarer om lag 20 prosent av økningen i sykefraværet. Det var også en økning i sykefravær på grunn av influensa. Om lag 40 prosent flere fikk diagnosen influensa i fjerde kvartal 2012 sammenlignet med samme kvartal i 2011. Likevel utgjør de bare tre prosent av alle tilfellene.

Psykiske lidelser

Fra 2001 til 2007 var det en kraftig vekst i sykefravær på grunn lettere psykiske lidelser. De siste årene har økningen stoppet opp og andelen sykmeldte med lettere psykiske lidelser har holdt seg stabil på rundt 8 prosent. Det er flest kvinner som er sykemeldt med en psykisk diagnose.

Kraftig økning i bygg- og anlegg

Sykefraværet økte mest i bygge- og anleggsvirksomhet med, 8,2 prosent, og i undervisning, med 7,5 prosent. I bergverksdrift og utvinning gikk sykefraværet ned med 4,7 prosent og i eiendomsdrift og teknisk tjenesteyting private gikk det ned med 1,1 prosent.

Det er fremdeles helse og sosiale tjenester som har det høyeste sykefraværet med 8,1 prosent.

Øker mest i Nord-Trøndelag

Nord-Trøndelag har den kraftigste økningen i sykefraværet på 7,2 prosent. Deretter følger Østfold med en oppgang på 7 prosent og Oppland med 5,7 prosent. Det er kun Telemark som har hatt en nedgang i sykefraværet; 0,6 prosent.

Sykefraværet er fortsatt lavest i Rogaland med 4,5 prosent og Oslo med 4,9 prosent. Høyest sykefravær finner vi i Troms med 6,8 prosent og Østfold med 6,7 prosent.

Meld deg på vårt gratis nyhetsbrev som blir sendt ut en gang i uken. Har du leder- eller personalansvar? Bestill et abonnement på Personal og Ledelse i dag!

"
Powered by Labrador CMS