utdanning.jpg
utdanning.jpg

Høy utdanning gir økt produktivitet

En ny doktoravhandling viser at høyere utdanning øker produktiviteten i bedrifter. På individnivå høyner det lønnen og på regionalt nivå skapes det flere bedrifter.

Publisert

Ill.foto: Colourbox.

Mikaela Backman har skrevet avhandlingen ”Regions, Human Capital and New Firm Formation”. Her viser hun til undersøkelser som inkluderer virkningen av høyere utdanning (human kapital) er for enkeltpersoner, bedrifter og regioner.Forskeren forsvarte sin doktoravhandling i økonomi ved International Business School i Cambridge 8. mars.

Backman som er tilknyttet Handelshøgskolen i Jönköping i Sverige, sier at høyere utdanning øker produktiviteten av en bedrift, og at det også lønner seg på individnivå i form av høyere lønn. På regionalt nivå, har hun konkludert med at antall nye bedrifter er økende i områder med mennekser som har høyere utdanning.

Men det er store regionale forskjeller. I landlige distrikter er det svært viktig å ha gode transportforbindelser med naboregionene og store byer, dersom man skal tra nytte av tilgjengeligheten av godt utdannede mennesker.

Forskeren har også undersøkt bankenes betydning for nyetablering i regionene.

Funnene viser at kommuner med større konkurranse blant bankene gir flere nyetableringer, fordi det betyr bedre tilgang til såkornkapital. Nedleggelse av de lokale bankene kan dempe bedriftsetablering i en region.

Les mer om forskningen her.

"
Powered by Labrador CMS