Alkohol-på-jobb
Alkohol-på-jobb

Firmafesten gir bakrus

I går behandlet Stortinget regjeringens rusmelding ”Se meg”.  En av fire arbeidstakere mener det drikkes for mye i jobbrelaterte sammenhenger. Og regningen som arbeidsgiver må betale, er høy.

Publisert

Ill.foto: Colourbox.

Norske bedrifter tar gjerne regningen når ansatte hygger seg i baren på kick-off og julebord. Sykefravær på grunn av alkohol kostet i 2011 arbeidslivet 4,1 milliarder kroner. For norske virksomheter blir barregningen dermed høy.

Ledelsesforankret rusmiddelpolicy

- Vi er derfor fornøyd med at regjeringen i sin rusmelding har satt et mål om at alle ansatte i offentlig sektor, alle studenter og flest mulig ansatte i privat sektor skal være omfattet av en ledelsesforankret rusmiddelpolicy, sier Elisabeth Ege, direktør AKAN, Arbeidslivets kompetansesenter for rus og avhengighetsproblematikk.

Rusfri sone i arbeidstiden

Ege understreker at en av fire norske arbeidstakere mener det drikkes for mye alkohol i jobbrelaterte situasjoner som kick-off, sommerfest og fredagspils.

- Arbeidstiden skal være en rusmiddelfri sone, men økningen i alkoholkonsum i befolkningen gjenspeiles også i arbeidslivssammenheng.

Rogalandsforskning beregnet i 2001 at en stor andel av det totale alkoholforbruket forekommer i arbeidsrelaterte situasjoner.

- Med økt internasjonalisering og flere reiser, er det naturlig å tro at antall situasjoner ha økt siden den gang. Dette er et faktum som ledere i norsk arbeidsliv må forholde seg til og ta på alvor, sier Ege.

Lag noen klare drikke-regler

AKAN-lederen understreker at en rusmiddelpolicy ikke dreier seg om å forby alkohol i sosiale sammenhenger i regi av arbeidsplassen.

- Dette handler om å sette ord på et tema som det kan være vanskelig å snakke om. Det å ha en bevisst holdning og klare regler, vil skape trygghet og forutsigbarhet i arbeidsfellesskapet og for den enkelte, sier hun.

(NTB)

Fakta om AKAN:

I år er det 50 år siden AKAN ble stiftet som et trepartssamarbeid mellom NHO, LO og staten. AKAN kompetansesenters formål er å forebygge rus- og avhengighetsproblemer i norsk arbeidsliv.

Årlig når AKAN mellom 6-7000 ledere og medarbeidere gjennom oppdrag ute i norske virksomheter. Deres arbeid består i å gi råd, veiledning og opplæring i hvordan bedrifter/virksomheter kan arbeide med problemstillinger som dreier seg om arbeidsrelatert rusmiddelbruk og pengespill, samt privat rusmiddelbruk eller pengespillsaktivitet som kommer i konflikt med jobben.

"
Powered by Labrador CMS