Hjemmekontor-CB3358679
Hjemmekontor-CB3358679

Aleneboende sitt privatliv ignoreres

Medarbeidere som bor alene uten barn får ikke samme forståelse for å dyrke sitt privatliv sammenlignet med ansatte som lever et aktivt familieliv. Det viser ny forskning fra USA. 

Publisert

(Ill.foto: Colourbox)

Stadig flere bedrifter er opptatt av å tilrettelegge for en god balanse mellom jobb og familieliv.

En inkluderende arbeidslivspolitikk innebærer at arbeidsgiver legger til rette slik at de ansatte klarer å mestre jobben tidsmessig, samtidig som de kan leve et godt liv utenfor jobben.

Dårlig balanse = mindre tilfredshetEn studie ved Michigan State Universitet i USA, viser at de som ikke klarer å opprettholde en god balanse mellom jobb, fritid og familieliv er mindre tilfreds med livet.

I studien har både de som har familie og de som lever alene svart at de klarer å ivareta sine arbeidskrav, men da har de ikke tid å trene, ivareta helsen, delta i frivillig arbeid og pleie forholdet til venner.

Manglende forståelseForskerne har funnet at bedriftene i større grad er flinkere til å hjelpe medarbeidere med å finne balansen mellom jobb og familieliv, og ikke like flinke til å ta hensyn til medarbeidere som lever alene.

Medforfatter i studien, Jessica Keeney, eksemplifiserer dette med at en aleneboende medarbeider uten barn, bør få like stor forståelse for å forlate arbeidsplassen klokken 16.00 for å trene til triatlon, som en medarbeider som må gå klokken 16.00 for å hente sitt barn i barnehagen.

Studien er gjennomført blant 5 000 respondenter innen helse, business utdanning og ingeniørfag.

(Michigan State University)

"
Powered by Labrador CMS