intervju1_colourbox999539.jpg
intervju1_colourbox999539.jpg

Toppledere gjør flest feilansettelser

Tre av fem norske ledere har gjort feilansettelser, og nesten hver fjerde av dem har gjort det mer enn fem ganger. Det er topplederne som feiler suverent oftest når de skal velge nye medarbeidere.

Publisert

Ill.foto: Colourbox.

Dette viser en undersøkelse Xtra personell har gjennomført blant norske ledere med personalansvar.

Toppledere feiler mest

Av 512 nordmenn med personalansvar vedgår seks av ti at de har gjort feilansettelser, og to av ti at de har gjort det mer enn fem ganger. Det er en klar overvekt av toppledere som innrømmer feilansettelser. Hver tredje toppleder har gjort over fem feilansettelser, mens 73 prosent har gjort det minst en gang. Dette er langt høyere tall enn for mellomledere, fagledere, teamledere og prosjektledere.

– Det at man er dyktig til å lede en virksomhet betyr ikke automatisk at man er den mest egnede til å være ansvarlig for ansettelser. Å plukke de riktige menneskene til de riktige jobbene er et fag i seg selv, og undersøkelsen tyder på at her kan det være lurt å ta med flere i beslutingsprosessen, sier administrerende direktør Hanne Zimmermann i Xtra personell.

Privat sektor og småbedrifter

I 60,3 prosent av virksomhetene i privat sektor har de spurte gjort feilansettelser, mens tilsvarende tall for det offentlige er 55,1 prosent.

Verstingene – med flere enn fem feilansettelser – finnes også i det private næringsliv. Her svarer hver fjerde leder at dette har skjedd mer enn fem ganger, mot 19 prosent i det private.

I mindre virksomheter, med under 80 ansatte, har 64,3 prosent av lederne foretatt feilansettelser, mens tallet er 55,6 prosent blant dem som har over 250 ansatte.

– Det er en klar sammenheng mellom disse tallene, siden vi finner en overvekt av de minste virksomhetene i det private næringsliv sammenlignet med det offentlige. For dette handler om rutine og profesjonalitet. Større virksomheter ansetter oftere, og har oftere dedikerte ressurser med tid og mulighet til å opparbeide seg nødvendig ansettelseskompetanse, sier Hanne Zimmermann.

Yngre feiler mer enn eldre

Undersøkelsen viser også at yngre ledere gjør flere feilansettelser enn eldre. I aldersgruppen 18-39 år er det 27,6 prosent som innrømmer å ha gjort mer enn fem feilansettelser. Blant de eldste lederne over 60 år er det 20,4 prosent som har gjort det samme.