Jan Olav Brekke i Lederne
Jan Olav Brekke i Lederne

Ledere får ikke kompensert for overtid

Halvparten av norske ledere får avspasert mindre enn 50 prosent av timene de har opparbeidet, viser en ny undersøkelse. – Det betyr i realiteten av de jobber gratis, og det er helt uakseptabelt, sier Jan Olav Brekke i Lederne.

Publisert

<p>Nesten hver femte leder får ikke avspasert noen av de timene de har opparbeidet. – Når de ikke kompenseres for overtiden betyr det i realiteten at de jobber gratis, og det fører til en reduksjon i timelønnen, sier Jan Olav Brekke i organisasjonen Lederne. <em>(Foto: Lederne)</em></p>

Undersøkelsen Norsk Ledelsesbarometer fra organisasjonen Lederne viser at bare 36,7 prosent av medlemmene får avspasert de timene de har opparbeidet. Så mange som 18,5 prosent får ikke tatt ut noen avspasering overhodet.

– Tallene viser at altfor mange i realiteten jobber gratis når de ikke får avspasert de timene de har opparbeidet. Det er ikke holdbart, og det er overraskende at såpass mange jobber uten godtgjørelse, sier forbundsleder i Lederne, Jan Olav Brekke.

Hver femte leder jobber mer enn ti timer overtid i løpet av en periode på sju dager. De har dermed en arbeidsuke som går utover de rammene som er satt i arbeidsmiljøloven.

Minst avspasering innenfor handel

Undersøkelsen viser at handelsbransjen skiller seg klart ut, både når det gjelder omfanget av overtidsarbeid og hvorvidt lederne får kompensert for dette.

Tre av fire av de som har rett til avspasering får bare avspasert halvparten eller mindre av den tiden de har opparbeidet. Og dette er en bransje hvor det jobbes mye overtid, forteller forsker Stein Stugu ved De Facto kunnskapssenter for fagorganiserte, som gjennomfører Norsk Ledelsesbarometer.

– En viktig grunn til at det har blitt sånn - særlig for butikkledere - er at det har vært en voldsom liberalisering på åpningstider de siste årene, med butikker som holder åpent fra tidlig morgen til sent på kvelden. Spesielt innen franchise ser vi at for å få ut en anstendig lønn er de nødt til å jobbe mer enn 40 timer per uke. Dette legger press på hele bransjen. Det er også vanlig å bruke egen familie som arbeidskraft, og de får som regel ikke betalt tarifflønn, sier Stugu.

Han påpeker at det har blitt en stadig større grad av individualisering av ansvar.

– Det er store forventninger som skal innfris. Flere ledere vi har snakket med har sagt at det kan være trøblete å få tatt ut avspasering på grunn av høyt arbeidspress. Dette kommer dels av at de selv føler at de ikke kan avspasere, og at de må belaste andre dersom de faktisk gjør det, sier Stugu.

For mange fritatt fra bestemmelsene

Ifølge arbeidsmiljøloven kan ledende og særlige selvstendige stillinger bli fritatt fra arbeidstidsbestemmelsene. Jan Olav Brekke i Lederne mener årets ledelsesbarometer kan tyde på at det er for mange innenfor handel som er fritatt.

– Vi ser at slike unntak blir misbrukt når det gjelder bestemmelsene om overtid og avspasering. Jeg tror ikke det var lovgivers intensjon at dette var en frihet som skulle brukes i så stor utstrekning som den gjør i dag. Det gjelder å holde et kritisk blikk på dette, og eventuelt prøve det rettslig for å finne ut om stillingene virkelig er i en kategori som skal unntas, sier Brekke.

Han råder ledere som opplever at de jobber overtid uten å få kompensert for det å ta det opp med sin arbeidstakerorganisasjon, slik at de kan gripe fatt i problemet og få løst det overfor arbeidsgiver.

– Det er viktig at de ikke stilltiende aksepterer at dette skjer, men får gjort noe med det.

Norsk Ledelsesbarometer gjennomføres årlig, og er basert på svarene fra drøyt 3000 norske ledere fra hele landet.

(Pressenytt)