Linkedin
Linkedin

Ledere bryr seg lite om LinkedIn

Norske ledere har ikke tatt i bruk LinkedIn som rekrutteringsverktøy og rekrutteringskanal. Rådet fra mange LinkedIn-eksperter til jobbsøkerne er å jobbe med LinkedIn-profilen og skaffe seg anbefalinger. For de rekrutteringsansvarlige lederne betyr imidlertid profilen og anbefalingene minimalt i rekrutteringsprosessen.

Publisert

Det er konklusjonene fra en undersøkelse Xtra personell har gjennomført blant norske ledere med personalansvar.

Av 512 nordmenn med personalansvar rangerer kun 2 prosent LinkedIn som den viktigste rekrutteringskanalen. Dette betyr ikke nødvendigvis at de ikke benytter seg av LinkedIn i rekrutteringsprosessene, men flere funn i undersøkelsen underbygger også at LinkedIn ikke er et viktig verktøy for rekruttering for lederne.

Kun 16,2 prosent sier at de er opptatte av søkernes LinkedIn-profil og hvordan den er bygget opp, og enda færre sier de bryr seg om jobbsøkerne LinkedIn-anbefalinger (10,6 prosent).

– Disse funnene tyder på at jobbsøkerne har oppdaget LinkedIn i langt større grad enn de som rekrutterer. Det kan henge sammen med at det først er de siste par årene LinkedIn har åpnet for å lage bedriftsprofiler på LinkedIn, og dermed også gitt bedriftene en mulighet til å markedsføre seg selv og sine jobber. Jeg tror vi skal tolke disse tallene som at de rekrutteringsansvarlige heller er ”late movers” til en tjeneste i vekst, enn at LinkedIn ikke er viktig for jobbsøkerne i fremtiden, sier administrerende direktør Hanne Zimmermann i Xtra personell.

Det er interessant å se at blant ledere mellom 18-39 år erdet 5,2 prosent som rangerer LinkedIn som viktigst, mens det er ingen ledere over 60 år som gjør det samme. Tilsvarende er det flere unge ledere som legger vekt på søkernes LinkedIn-profiler enn middelaldrende og eldre ledere.

– Vi ser her som med andre sosiale medier at det er de yngste som først tar i bruk mulighetene mediene gir. I og med at ledere med rekrutterings- og personalansvar som oftest har noen år på baken, er det ikke unaturlig at andelen ledere som tar verktøy som LinkedIn i bruk er lavere enn andelen jobbsøkere som bruker det, sier Zimmermann.

Det mest overraskende i undersøkelsen er imidlertid at man legger svært liten vekt på anbefalingene som gis på LinkedIn-profilene til søkerne. Kun 10,6 prosent sier de vektlegger dette i stor grad eller i svært stor grad.

– Det tror jeg henger sammen med at man ikke vet bakgrunnen for hvorfor anbefalingen er gitt, eller hvor nær relasjonen er mellom den som anbefaler og den som blir anbefalt. I tillegg er ofte disse anbefalingene generelle med en rekke superlativer, noe som ikke er så relevant for spesifikke stillinger. Dyktige rekrutterere søker gjerne å få frem så balanserte referanser som mulig. Yrkeskarrieren er veldig sjeldent bare rosenrødt, og rosenrøde anbefalinger er ikke troverdige, sier Zimmermann.

(pressemelding)