Stress cb1006527
Stress cb1006527

Fristilt eller fritt vilt?

Laptop, smarttelefoner og nettbrett har gjort oss i stand til å jobbe mens vi er på farten.  Det øker produktiviteten og gir større frihet, men det utfordrer samtidig grensene og balansen mellom jobb og privatliv. 

Publisert

Direktøren i Arbeidstilsynet Ingrid Finboe Svendsen jobber en del mens hun er på farten. For henne er det en forutsetning for å få jobben unna at hun kan jobbe akkurat der hun er, enten det er på hotell, på reise eller underveis mellom hjemmet og kontoret i Trondheim og den sentrale ledelsen i Oslo.

En undersøkelse fra Regus gjennomført blant 16 000 ledere verden rundt, viser at 86 prosent melder om økt produktivitet som følge av fleksible arbeidsformer.

Personal og Ledelse har spurt et utvalg norske ledere om hvor mye de benytter seg av fleksible arbeidsformer, og om fordeler og ulemper ved å ha jobben med seg over alt.

Jobber mer enn planlagt

Samtlige melder om økt effektivitet, større frihet og bedre balanse mellom jobb og frihet. Men de melder også om utfordringer knyttet til et utydelig skille mellom jobb og privatliv, at de jobber mer enn planlagt, og om følelsen av å være på jobb døgnet rundt.

Normalarbeidsdager under press

Det nye fleksible arbeidslivet gjør at de faste rammene vi tidligere hadde for arbeidstid og sted, gradvis hviskes ut.

– Vi ser at normalarbeidsdagen er under press, men den er ikke borte. I dag blir flere arbeidstakere målt på resultater snarere enn på arbeidstid. Dette skaper insentiver til å jobbe på kvelden, og å lese e-post på fritiden uten å rapportere dette som arbeidstid, sier Ingrid Finboe Svendsen til Personal og Ledelse.

Svendsen påpeker at selv om arbeidet er en viktig del av livet, er det er ikke hele livet. Her må både arbeidstakere og arbeidsgivere ta ansvar.

Konsentrasjonsarbeid

Direktør i Datatilsynet Bjørn Erik Thon sier det gjelder å ikke være <em>på</em> hele tiden, selv om det mobile arbeidsliv gjør oss i stand til å jobbe hvor som helst.

Bjørn Erik Thon i Datatilsynet benytter seg også av fleksibilitet i jobben, selv om han forsøker å utnytte arbeidsdagen mest mulig ved sin stasjonære pc.

– Det gir større frihet til å jobbe hvor og når man vil, og det er et stort gode. Men det er ikke slik at jeg må sitte alene på jobben for å svare på e-post eller skrive et foredrag når alle andre har gått hjem. Da synes jeg det er greit å kunne ta en økt hjemme, sier Bjørn Erik Thon.

– Det er også bra å kunne ta en arbeidsdag hjemme eller på hytta hvis jeg skal løsen noen større oppgaver som krever mer konsentrasjon. På kontoret skjer det noe hele tiden, derfor blir det mer utfordrende å jobbe med oppgaver som krever fordypning, sier han.

Lag klare rammer

– Vi kan ha nytte av å reflektere over hvilken plass arbeidet skal ha i vårt liv. Tar arbeidet overhånd, oppstår fare for utbrenthet og psykisk utmattelse. Derfor er det også viktig å ha en skriftlig arbeidsavtale som setter rammer for lengde på og plassering av arbeidstiden, sier Ingrid Finboe Svendsen.

Les hele reportasjen i Personal og Ledelse nummer 3/2013. Her får du også noen gode råd til hvordan du unngår utslitte medarbeidere.

"