MobilReiseplanlegger
MobilReiseplanlegger

7 av 10 bedrifter tilrettelegger

Litt over halvparten av norske bedrifter tilbyr data- og kommunikasjonsløsninger som gjør at ansatte kan jobbe mer fleksibelt viser en undersøkelse blant 2000 norske toppledere.

Publisert

Ill.foto: Colourbox.

Ordningene er mest utbredt innen tjenesteytende næringer, der sju av ti bedrifter tilbyr data- og kommunikasjonsløsninger som gjør ansatte uavhengige av arbeidsplassen.

Betalt mobiltelefon og bærbar PC er den vanligste måten å tilrettelegge på, fulgt av e-post på mobil og tilgang til bedriftens nettverk hjemmefra, såkalt VPN-tilgang.

Slik tilrettelegges det:

Mobiltelefon: 93 prosent Bærbar PC: 90 prosent E-post på mobil: 84 prosent Tilgang til bedriftens nettverk hjemmefra, VPN: 78 prosent Trådløs bredbåndtilgang: 78 prosent Mobilt bredbånd: 72 prosent Bredbånd hjemme: 71 prosent Løsning for deling av dokumenter: 66 prosent Mobilt sentralbord: 38 prosentLøsninger for virtuell møtedeltakelse/videokonferanse: 34 prosent

(Spørsmålet er stilt til de 54 prosentene som tilrettelegger for arbeid utenfor kontoret.) Kilde: Perduco/ Telenor.