trygde-ill (Colourbox.com)
trygde-ill (Colourbox.com)

417 personer anmeldt for trygdesvindel

NAV har anmeldt 417 personer for å ha svindlet til seg 72 millioner kroner hittil i år.

Publisert

Over halvparten av disse sakene avdekkes ved at NAV sjekker opplysninger mot egne eller andre offentlige registre.

Ill.foto: Colourbox.

- Det å samkjøre informasjon fra flere registre er et effektivt virkemiddel i kampen mot svindel, sier arbeids- og velferdsdirektør Joakim Lystad.

Registersamkjøring på flere områder

Flest er anmeldt for svindel av dagpenger. Hittil i år har NAV anmeldt 263 personer for svindel av dagpenger for 33 millioner kroner. Dette er i hovedsak personer som er mistenkt for å arbeide mer enn de har oppgitt på meldekortene til NAV. Det samme gjelder for svindel av arbeidsavklaringspenger (AAP). 66 personer er anmeldt for å ha svindlet 11 millioner kroner på dette området hittil i år.

- NAV samkjører registre på flere områder. Vi har lang erfaring i å avdekke tilfeller der personer ikke melder fra om inntekt sier Lystad.

I 2013 har NAV fått ytterligere muligheter til å samkjøre registre, gjennom en lov Stortinget nylig har vedtatt.

Flere anmeldt for sykepengesvindel

NAV har anmeldt 48 personer for svindel av sykepenger for 12 millioner kroner. Det er en økning fra samme tid i fjor. De anmeldte er mistenkt for å ha oppgitt en høyere inntekt enn de faktisk har hatt, arbeidet svart mens de mottok sykepenger, eller begynt i jobb hos en annen arbeidsgiver mens de fortsatt var sykmeldt.

14 personer er anmeldt for svindel av 7 millioner kroner i uførepensjon, og 25 personer er anmeldt for å ha svindlet til seg 6 millioner kroner i stønad som enslig forsørger.