ledere-og-regelverk
ledere-og-regelverk

2 av 3 ledere har gründerdrømmer

65 prosent av alle norske ledere har drømt om å starte egen virksomhet, men under halvparten av disse har realisert drømmen. Mange mener det krever for mye og er for vanskelig. 

Publisert

(Illustrasjon: Colourbox)

Det viser en ny landsdekkende arbeidsmarkedsundersøkelse blant 1100 ledere og 1000 arbeidstakere uten lederstilling. Undersøkelsen er utført av Respons Analyse AS for Proffice i april og mai 2013.

Mange drømmer

Også blant arbeidstakere som ikke er i lederposisjoner drømmes det. Her har 49 prosent drømt om å starte egen virksomhet, mens kun 9 prosent har gjort alvor av tanken. Svært mange unge arbeidstakere har gründerdrømmer, men et flertall av disse mener det krever for mye og er for vanskelig.

Mer gründervennlig politikk

Undersøkelsen viser at norske ledere er soleklare på at vi trenger en mer oppstartsvennlig næringslivspolitikk. Hele 9 av 10 ledere mener Norge trenger en politikk som i større grad enn i dag støtter småbedrifter og gründere.

– Dette er sterke tall som må tas på alvor, uavhengig av partipolitisk ståsted. I en tid hvor Europa er i økonomisk krise, er det essensielt at vi i Norge legger til rette for innovasjon og entreprenørskap som kan skape nye arbeidsplasser for fremtiden. Å tilrettelegge for et mer fleksibelt arbeidsliv vil styrke både arbeidstakernes og bedriftenes muligheter, sier Stein Andrè Haugerud, direktør i Proffice.

Mindre byråkrati

Færre byråkratiske prosesser og mindre omfattende regelverk er det tiltaket flest ledere har tro på for å bli mer konkurransedyktige, og for å øke verdiskapingen i bedriften. Færre og lavere særnorske skatter og avgifter er også et ønske blant en tredjedel prosent av de spurte.

Powered by Labrador CMS