Renholder
Renholder

Nye tiltak mot ulovlig innleie

Regjeringen foreslår å øke myndigheten til Arbeidstilsynet og gi rett for fagforeninger til å saksøke arbeidsgiver ved ulovlig bruk av innleie.

Publisert

I dag er det bare arbeidstakeren selv som kan gå til søksmål. Kollektiv søksmålsrett innebærer at fagforeningene kan reise sak mot arbeidsgiver, skriver Arbeidstilsynet på sine nettsider.

Regjeringen foreslår også at Arbeidstilsynet gis økt myndighet til å føre tilsyn. Arbeidstilsynet skal få rett til å kreve dokumentasjon fra arbeidsgiver på at det er inngått avtale med tillitsvalgte om bruk av innleie. Videre vil Arbeidstilsynet kunne gi pålegg ved brudd på innleiebestemmelsene og eventuelt gi tvangsmulkt.

Høringsfristen er 8. februar 2013.