blakk, konkurs
blakk, konkurs

Ny digital konkursbehandling

I dag lanserer Brønnøysund- registrene tjenesten «Konkursbehandling». Denne Altinn-tjenesten, som er designet for å gjøre bostyrers oppgaver enklere, gir store besparelser for samfunnet.

Publisert

Ill.foto: Colourbox.

- En samhandlingstjeneste i Altinn er en måte å sette sammen ulike skjema, meldinger og innsyn. «Konkursbehandling» fra Brønnøysundregistrene er den første samhandlingstjenesten i Altinn. Vi ligger med andre ord helt i front i Altinn-utviklingen, forklarer Karl Erik Rørmark, underdirektør ved Konkursregisteret.

Alt på ett sted

Samhandlingstjenesten er kanskje den viktigste nyvinningen i Altinn II-plattformen. I tjenesten «Konkursbehandling» finner bostyrer både skjema for innrapportering til Konkursregisteret og nyttige verktøy for å dele informasjon med kreditorene. Tjenesten inneholder åtte innsendingstjenester, åtte innsynstjenester og 26 meldingstjenester i et oversiktlig grensesnitt. Tjenesten er også den første til å ta i bruk ende-til-ende-kryptering av vedlegg.

Store besparelser

Å gjøre tjenester tilgjengelig digitalt fører til vesentlige besparelser, både for det enkelte konkursboet og for samfunnet som helhet.

Et gjennomsnittlig konkursbo gjør tre innberetninger. Dette er dokumenter som skal deles med i snitt 20 kreditorer og 10 offentlige etater som skal ha innsyn. Med 15 kroner i porto per sending blir det 1350 kroner kun i porto. Og dette er bare én av de åtte skjemaene som inngår i samhandlingstjenesten «Konkursbehandling».

- Vi har regnet på det, og vi anslår at de totale samfunnsøkonomiske besparelsene ved å ha digital framfor papirbasert kommunikasjon i konkursbehandlingen til å være mellom 30 og 40 millioner kroner årlig, sier Rørmark.

Mer om tjenesten på brreg.no http://www.brreg.no/registrene/konkurs/

"