Kamera kjøpesenter L
Kamera kjøpesenter L

Kameraovervåkning øker i omfang

Antall meldinger om kamera- overvåking til Datatilsynet har økt med 33 prosent de siste fire årene. Samtidig mistenkes det at kun én av fem som setter opp kameraer gir beskjed melder aktuellsikkerhet.no.

Publisert

Med andre ord har omfanget av kameraovervåking vokst betydelig. Forklaringen på dette antydes å være at teknologien har blitt rimeligere og mer brukervennlig.

– Teknologien er ikke lenger kun forbeholdt profesjonelle aktører. Folk har begynt å sette opp kameraer til formål som ikke har noe med sikkerhet og trygghet å gjøre.

Det kommer frem i personvernrapport utarbeidet av Datatilsynet og Teknologirådet. Rapporten presenteres under markeringen av ”Personverndagen 2013” i Oslo mandag formiddag.

– Ideen bak samarbeidsprosjektet er å gi et mest mulig konkret bilde av personvernsituasjonen for nordmenn; det vil si hvor mye informasjon om oss som er tilgjengelig for andre. Vanlige oversikter over personvernsituasjonen er gjerne basert på lover og reguleringer, og hvor personverninngripende de vurderes til å være. Dette måler imidlertid ikke hvor eksponerte vi som enkeltindivider i realiteten er, for eksempel gjennom den meget raske utviklingen på sosiale medier eller på arbeidsplassen, skriver Tore Tennøe og Bjørn Erik Thon i forordet til rapporten.

Når det gjelder politiets bruk av overvåkingskameraer, har de kun 12 kameraer i drift i hele Norge. Seks av dem er i Oslo, tre i Hamar og tre i Stavanger.

– Til sammenligning har politiet i Storbritannia plassert ut flere enn 12 000 kameraer bare i London, heter det i rapporten.

Her kan du lese hele rapporten.

"