Konkurranse - løpe - stress - start - colourbox
Konkurranse - løpe - stress - start - colourbox

Hvor mye viljestyrke har du?

Viljestyrke handler om selvkontroll, impulsstyring og om evnen til å takle motstand og gjennomføre selv om oppgavene er krevende. Nå kan du være med i et forskningsprosjekt og teste din egen viljestyrke.

Publisert

Professor i ledelse og forsker Tom Karp.

Professor i ledelse og forsker ved Markedshøyskolen i Oslo, Tom Karp, har i flere år studert ledelse. I over ett års tid har han nå undersøkt betydningen av viljestyrke, hvem som har mest og hvor avgjørende graden av viljestyrke er for å lykkes som leder.

Resultatene så langt viser blant annet at mennesker i lederposisjoner og andre prestasjonsyrker, har en god dose viljestyrke, og at dette har stor betydning for deres gjennomføringsevne. De har utviklet prosesser og mentale strategier som mobiliseres når de vanskelige situasjonene oppstår.

Videre har forskningen vist at viljestyrke er en mental kapasitet som kan utvikles og trenes opp i likhet med kroppens muskulatur.

I forlengelsen av de resultater som så langt er kommet fram, ønsker forskeren å finne ut mer om koblingene mellom viljestyrke og personlighet.

- Vi ønsker oss flest mulig respondenter i denne undersøkelsen som vil pågå frem til vi har et representativt utvalg, sier Tom Karp til Ledernett.no

Testen tar ca 10 -15 minutter å svare på.

Test din viljestyrke her!

- Ved å trykke på linken blir du bedt om å besvare en rekke spørsmål som vedrører din personlighet og viljestyrke. Når testen er gjennomført vil du få muligheten til å laste ned din personlige viljestyrkeskåre.

I neste nummer av Personal og Ledelse som kommer ut i begynnelsen av februar kan du lese mer om forskningsprosjektet til professor Tom Karp.

"