stilling-ledig-colourbox527
stilling-ledig-colourbox527

4 prosent færre stillinger

I 2012 ble det publisert 242 382 stillinger på FINN, en nedgang på 4 prosent sammenlignet med 2011. Størst nedgang hadde bank og finans-sektoren etterfulgt av utdanningssektoren og økonomistillinger. 

Publisert

Mens Finn.no opplever nedgang i stillingsmarkedet blir stadig flere ledige stillinger publisert på sosiale nettsider som Twitter, Facebook og LinkedIn.

− Stillingsmarkedet holdt seg på et høyt nivå i 2012, men gikk noe ned sammenlignet med 2011. Vi merket en utflating i slutten av 2011, noe som har fortsatt gjennom 2012, sier Pedro Thormodsen, direktør i FINN jobb.

Nedgang også i fjerde kvartal− I likhet med tallene for hele 2012, ble det i fjerde kvartal registrert en nedgang på 4 prosent sammenlignet med samme periode året før. Mye tyder på at aktiviteten i nyrekrutteringen var høy i 2011, og at vi ikke helt har klart å komme opp på samme nivå i 2012. Mange bedrifter venter til nyåret med å rekruttere, noe som gjenspeiles i tallene for fjerde kvartal, sier Thormodsen.

I fjerde kvartal ble det publisert 52 816 stillinger, en nedgang på 4 prosent mot fjerde kvartal i 2011, og marginalt høyere enn fjerde kvartal i 2010.

Solid vekst innen olje og gass, varehandel og hotell og restaurantBlant kategoriene hvor det tradisjonelt publiseres flest stillinger på FINN, var økningen størst innen varehandel (+ 23) olje og gass (+ 14) og hotell- og restaurantbransjen (+ 13 %). Tallene sammenligner 2012 med 2011.

19 av 27 bransjer hadde en nedgang i antall stillinger. Bransjene med størst nedgang er bank og finans (-19 %), utdanningssektoren (-15 %), økonomistillinger (-15 %) og industrisektoren (-15 %).

Fylkene med størst vekst er Møre og Romsdal (+20 %), Nordland (+10 %), Vestfold (+7 %) og Hedmark (7 %).

Det ble utlyst flest stillinger i Oslo, etterfulgt av Rogaland, Hordaland og Akershus. Færrest stillinger ble utlyst i Aust-Agder, Sogn og Fjordane og Finnmark.

− Med 242 382 stillinger i hele 2012 har arbeidssøkere hatt mange stillinger å velge mellom. Samtidig er det tydelig at noen bransjer ikke har hatt like stor vekst i 2012 som i 2011. Spesielt innen bank og finans og innen utdanning har det blitt publisert færre stillinger, mens varehandel og olje og gass har hatt god vekst i 2012, sier Thormodsen.

Roligere enn ventetOgså Adecco merker at året har vært litt avventende.

− Norsk økonomi går så det griner, mens det er storm i store deler av europeisk arbeidsmarked. Det var litt roligere på stillingsmarkedet enn tidligere år. Det var ikke dramatisk, men noe roligere enn ventet, sier Anders Øwre-Johnsen, konsernsjef i Adecco

− Jobbsøkere, derimot, så lyst på arbeidsmarkedet i 2012. Det har vært stor aktivitet og norske jobbsøkere føler seg trygge, og det er det god grunn til. De store linjene forblir de samme, og hovedregelen er at vi mangler kvalifisert arbeidskraft i Norge, samtidig som vi har lav arbeidsledighet, sier Øwre-Johnsen.