Stress
Stress

Utydelig ledelse = økt risiko for sykemelding

Konflikter på jobben, en utydelig organisasjon og høye individuelle jobbkrav dobler risikoen for sykefravær hos kvinner. Dersom lederen også er utydelig firedobles risikoen, det viser en ny svensk studie.

Publisert

(Ill.foto: Colourbox)

De svenske forskerne ved Sahlgrenska akademiet har kartlagt 198 yrkesaktive kvinner mellom 18 og 64 år som søkte hjelp på grunn av fysiske eller psykiske plager.

I studien fikk respondentene spørsmål om arbeidsbelastning, lederskap og konfliktnivå på jobben.

Økt jobbstress

Over halvparten av kvinnene oppga at de var stresset på grunn av økt arbeidsbelastning og at de satte høye krav til seg selv.

Nærmere 60 prosent oppga økt stress som følge av vanskeligheter med å sette grenser i jobben.

Utydelige ledere verst

Det videre arbeidet i studien viste at de som opplevde stress på grunn av en utydelig organisasjon og som opplevde konflikter på jobben, hadde dobbelt så høy risiko for å bli sykemeldt de neste 12 måneder.

– Stress på grunn av en utydelig organisasjon i kombinasjon med et utydelig lederskap, førte til en firedobling av risikoen for sykemelding, sier forsker Kristina Holmgren ved Sahlgrenska akademiet i en melding.

Les mer om forskningen her.

Meld deg på vårt gratis nyhetsbrev som blir sendt ut en gang i uken. Har du leder- eller personalansvar? Bestill et abonnement på Personal og Ledelse i dag!

KONTAKT

P.b. 130, N-2261 Kirkenær
+47 469 41 000
[email protected]